„Cílem výstavy je veřejnosti představit nejzajímavější, nejcennější a nejvzácnější listiny, které se týkají českého státu,“ řekl autor výstavy Denko Čumlivski.

Archiv se výstavou připojuje k oslavám 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Celkem bude na výstavě představeno 17 originálních dokumentů, které zajišťovaly postavení českého státu v Evropě, zvláště pak ve vztahu ke Svaté říši římské. „Spolu se svatováclavskou korunou jsou tyto listiny součástí státního pokladu,“ dodává Čumlivski.

Všechny historické listiny ukládal do korunního archivu sám Karel IV. Pergameny jsou velice citlivé na změny klimatu a veřejnosti jsou zpřístupňovány jen zřídka. „Tyhle tři listiny jsou vystaveny dokonce poprvé,“ prozrazuje Čumlivski.

Kvůli správné archivaci jsou listiny uchovávány při teplotě 18 °C a vlhkost se udržuje na 55 %. Světla jsou upravena tak, aby neměla škodlivé UV záření, a ve výstavní místnosti je spíše přítmí.

Fotogalerie
9 fotografií