Ani po pěti letech od výstavby nového sídliště Metropole se do něj nepodařilo navázat autobusovou dopravu. A jednání ukazují, že dlouho dobu zůstane stav neměnný. Blesk se této situaci věnoval už několikrát. V posledních měsících mohli rozhodnout sami občané, ale nenašel se dostatek respondentů.

Ankety ohledně zavedení autobusové linky do sídliště Metropole se zúčastnilo 485 respondentů, z toho 101 bylo proti navrhovanému řešení. Vzhledem k tomu, že na sídlišti Metropole je v současnosti přes 1700 bytů, nelze tento počet odpovědí považovat za dostatečný a autobusová linka MHD do sídliště Metropole zatím zajíždět nebude, uvádí městská část na svých stránkách.

Nyní se hledá jiné řešení. Cílem je, aby bylo sídliště Metropole časem dopravně obslouženo MHD. To však záleží také na finančních prostředcích nutných pro vybudování zastávek, chodníků k zastávkám a stanoviscích příslušných dopravních orgánů k navrženým opatřením. Tyto akce jsou velmi finančně nákladné a samotná městská část si je nemůže dovolit. 

Starostka městské části Praha-Zličín Marta Koropecká (BPP) o problému ví a snaží se jej řešit. „Developer nabídl řešení, které se ale obyvatelům nelíbilo, následně se do toho vložil ROPID a jednání tedy pokračují. Jak dlouho to bude trvat, ale nevím,“ řekla již dříve Blesku starostka. 

Fotogalerie
10 fotografií