Nyní může úřad kontrolovat hospodaření se státním majetkem, nikoliv ale hospodaření s veřejným majetkem či majetkem státních firem a samospráv. Informaci sdělila Jana Gabrielová z odboru komunikace NKÚ.

Nový úsek se čtyřmi stanicemi na trase A pražské metra byl zprovozněn 6. dubna letošního roku. "Výstavba měla stát 22,6 miliardy korun. V době schválení projektu byly tyto přepokládané náklady o pětinu navýšeny na 27,1 miliardy," uvedla Gabrielová.

NKÚ u této stavby podle Gabrielové předpokládal, že část nákladů bude moci prověřit, protože akce bude dotována 7,4 miliardy Kč z fondů Evropské unie. V době kontroly ale dotace nebyla proplacena. "NKÚ nemohl prověřit, jak Dopravní podnik hlavního města Prahy s většinou těchto prostředků hospodařil a jestli je využil skutečně účelně a hospodárně, protože to neumožňovalo nastavení měřitelnosti celkové prospěšnosti akce a hlavně podle současného znění zákona o NKÚ se na ně nevztahuje kontrolní působnost NKÚ," uvedla Gabrielová.

 

Rizikové náklady na vícepráce

"Je neuvěřitelné, že takto ohromný balík veřejných prostředků nepodléhá žádné externí kontrole," uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala. "Myslím, že vývoj situace kolem kontroly prodloužení metra A je dobrým argumentem pro rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu skutečně všech veřejných prostředků," doplnil.

Generální ředitel dopravního podniku Ďuriš s vyjádřením NKÚ nesouhlasí. Úřadu prý nabídl, ať kontroluje i oblasti, kam podle zákona nesmí. "Nabídl jsem, že představenstvo schválí dokument, kterým úřadu kontrolu povolí. Zprávu považuji za nezodpovědnou informaci," řekl. Nesouhlasí ani s tím, že by Praha stavbu nekontrolovala.

Peníze z EU začal DPP čerpat letos v červenci. NKÚ ale při plánování vycházel z toho, že v době kontroly mělo být zmíněných 7,4 miliardy Kč už proplaceno z evropských fondů, případně předfinancováno ze státního rozpočtu. "V tom případě by NKÚ hospodaření s těmito prostředky prověřit mohl," upozornila Gabrielová. "Ve skutečnosti ale do doby ukončení kontroly veškeré výdaje hradil dopravní podnik z vlastních peněz nebo prostředků poskytnutých městem," doplnila.

NKÚ tak nemohl prověřit třeba takzvané vícepráce, jež často navyšují cenu veřejných zakázek. Dopravní podnik totiž podle kontrolorů zařadil vícepráce do nákladů, na které nebude požadovat evropské dotace. "Tyto výdaje, které u infrastrukturních projektů bývají problematické z pohledu jejich účelnosti, hospodárnosti a legality - zejména postupy při zadávání dodatečných stavebních prací, tak zůstanou mimo stávající kontrolní působnost NKÚ," píše se ve zprávě úřadu.

Rozšíří se pravomoci kontrolorů?

Legislativní rada vlády na konci června schválila návrh novely zákona o NKÚ, která má upravit právě rozšíření pravomocí. Novela navazuje na změnu ústavy, kterou loni schválila Sněmovna a kterou čeká projednání v Senátu.

Podle současného znění ústavy kontroluje NKÚ hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Nově by měl kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky a prostředky z veřejných rozpočtů a také hospodaření s majetkem firem s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Někteří odpůrci rozšíření kontrolních pravomocí poukazují na to, že na samosprávy tak dolehnou další kontroly a že je to zatíží.