Pan doktor Vondráček působí v Uměleckoprůmyslovém muzeu již dlouhá léta a měl možnost řídit početné pracovní týmy, ať již v roli odborného náměstka a zástupce ředitelky Heleny Koenigsmarkové, nebo vedoucího rozsáhlých grantových projektů. Působil rovněž v oborových organizacích, poradních orgánech ministerstva či vědeckých radách muzeí a galerií. Celkově získal během své praxe bohaté multioborové znalosti, které chce i nadále využít ve prospěch této významné instituce,“ uvedl ministr Baxa.

Do výběrového řízení se na pozici ředitele UPM přihlásilo sedm uchazečů. Ministr kultury jmenoval 11 členů výběrové komise. Kromě ústních rozhovorů hodnotila komise návrhy Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kterou kandidáti odevzdali společně s přihláškami do výběrového řízení. „Pro výběrové řízení Radim Vondráček předložil obsahově bohaté pojednání o chápání poslání Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a konkrétní vize a budoucí cíle práce,“ podotkl Baxa.

Dosavadní ředitelka Koenigsmarková ukončila své působení jako ředitelka UPM po završení tří nejdůležitějších počinů v novodobé historii muzea - stavbě Centrálního depozitáře (2016), rekonstrukci historické budovy (2017) a otevření nové stálé expozice ART, LIFE. Umění pro život (2023). Výrazným úspěchem UPM za vedení Koenigsmarkové se stala rekonstrukce zámku v Kamenici nad Lipou, kde je dnes umístěna rozsáhlá expozice nábytkového designu 19. a 20. století a hraček, stavba Centrálního depozitáře, rekonstrukce historické budovy a otevření nové stálé expozice.

Vondráček by podle svých slov na její práci navázal a vedl muzeum do další etapy jeho rozvoje. „Cílem muzea nyní bude naplno využít bohatý potenciál sbírek, znalostí i možností opravené historické budovy a zároveň dostát novým požadavkům současného světa na roli a odpovědnost muzeí. Rádi bychom obnovili i ambiciózní zahraniční program,“ sdělil.