Záznam prvního pravidelného rozhlasového vysílání v Československu si už dnes neposlechneme, nebylo jak jej nahrát. „Haló, haló. Zde radiostanice O. K. P. Kbely u Prahy, prozatímní vysílací stanice Radiojournalu, která vysílá na vlně 1025 metrů zprávy a program,“ řekl ale tehdy posluchačům přesně ve 20 hodin 15 minut jistý technik Vlach. Co se dělo od té chvíle po celé další století teď můžeme objevit na pražské Letné.

Výstava nabízí desítky exemplářů včetně dobových přijímačů, ale také ukázky z legendárních pořadů.
Autor: Blesk – Ivan D. Hladík

„Sto let je jen začátek,“ zní motto letošních oslav výročí, k nimž se výstavou připojilo i Národní technické muzeum (NTM). „Jejím záměrem je vylíčit sto let vývoje rozhlasu i dnešní roli moderního veřejnoprávního média,“ řekl k projektu za NTM Jan Duda. Sál plný exponátů připomíná legendární pořady, zpravodajství v těžkých časech republiky, osobnosti, program nebo hudbu, techniku i přerod do moderního média současnosti. „Výstava je potěšením pro oko i pro ucho,“ dodává Duda. „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!“ ozvalo se třeba z rádií 5. května 1945. A režijní stůl, od kterého slova do éteru vycházela, je dnes srdcem expozice, v níž ožívají vzpomínky podkreslené šumem a praskáním rádiových vln.

Počátek radiofonie

Pokusy s rozhlasovým vysíláním na našem území proběhly už před první světovou válkou. Z radiotelegrafní stanice na pražské Petřínské rozhledně byl odvysílán první rozhlasový pořad 28. října 1919. Na pravidelné vysílání si lidé počkali do18. května 1923 kdy bylo zahájeno z půjčeného skautského stanu v Praze-Kbelích. Hodinu denně si mohli posluchači užít zprávy či hudební produkce, vše vysílané živě. Slovo rozhlas se ale do českého tisku dostalo až později, v roce 1924. Rychle nahradilo tehdy běžné výrazy radiofonie, telefonie bez drátu, telegrafie, nebo anglický broadcasting.

Podívejte se na video z výstavy...

Video
Video se připravuje ...

Před 100 lety se poprvé ozvalo z českého rozhlasu: „Haló, haló, vysíláme zprávy a program!“ Jeho historii připomíná výstava • VIDEO Blesk – Ivan D. Hladík

Víte, že… – …mezi nejoblíbenější pořady rozhlasu patří četba? Český rozhlas ročně odvysílá zhruba 1500 dílů četeb o celkové délce přes 35 tisíc minut.

Co, kde, kdy, za kolik

100 let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023 • Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7 • Kdy: Do 31. 12. 2023, úterý až neděle 9:00 – 18:00 hodin • Za kolik: Plné vstupné 280 Kč, snížené pro seniory nad 65 let, držitele ZTP, studenty do 26 let 150 Kč, rodinné 560 Kč.