Lekce patří k doprovodnému programu výstavy, která prostřednictvím téměř dvou set artefaktů přibližuje buddhismus a seznamuje s různými podobami Buddhy, jak mu je dávaly jednotlivé asijské kultury, a s jeho učením.

Buddhismus je rozsáhlá a komplexní filozoficko-náboženská tradice, která se za dobu svého trvání rozšířila téměř po celé Asii do mnoha původně úplně odlišných kultur. Nejvyšším cílem buddhismu je vysvobození z koloběhu opětovných existencí (sansára), které jsou považovány za strastné a neuspokojivé kvůli nestálosti a pomíjivosti. Buddhistická cesta se v praxi uskutečňuje přeměnou mysli či srdce, zejména však odstraňováním existenciální úzkosti, negativních stavů, prožitků a myšlenek a pěstováním stavů, prožitků a myšlenek pozitivních.

Lekce jógy

První hodinová lekce jógy se na výstavě koná ve čtvrtek 27. ledna od 19:00, povede ji Kateřina Hilerová a je určena pro laické zájemce o jógu. Představí základní teorii a techniky, které mohou lidé používat v běžném životě. Mottem je bdělá pozornost jako cesta k meditaci a uvolnění.

O dva týdny později povede 10. února lekci nazvanou Jóga nidra Václav Krejčík, který představí bdělý spánek jako hlubokou relaxaci a ukáže uvolnění lidské bytosti na všech úrovních, těla, mysli i duše na základě specializované jógové techniky, které se říká jógový spánek.

Program těchto i dalších lekcí najdou zájemci na webových stránkách ngprague.cz. Cena lekce pro veřejnost je 270 korun, v ceně vstupenky je i návštěva výstavy. Výstava potrvá do 24. dubna.

Video
délka: 56:00.44
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Modelky už fotografy nepotřebují, říká Jan Hodač Jiří Marek

Fotogalerie
19 fotografií