Festival m3 je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Kurátoři ročníku 2020 Marcel Fišer a Pavel Vančát si vybrali jako hlavní téma „Vrstvy historie“ veřejného prostoru a otázku jejich smysluplné aktualizace.

Akce navazuje na úspěšné předchozí ročníky, jež se pokaždé konaly v jiné lokalitě. Tentokrát se odehraje v Praze 10, konkrétně v okolí sídliště Vlasta, kde bude představeno 13 uměleckých děl od českých i zahraničních autorů, která reagují na okolní prostředí.

Návštěvníci se tak mohou těšit třeba na sochaře Vojtěcha Radu. „Vojtěch propojuje ve svých dílech sochařství, architekturu a herní design, kdy vytváří zcela nové světy s vlastními časoprostorovými pravidly. Na pozadí dějinných vrstev sídliště Vlasta a přilehlého Edenu, sahajících jedno století nazpět, nás vtahuje do virtuálního prostředí, v němž lze procházet napříč prostorem i časem,“ přiblížil Marcel Fišer, jeden z kurátorů výstavy.

Kromě soch od Rady sídliště Vlasta osvěží i floristické instalace zahradnice  a floristky Nely Keroušové. Ta se v poslední dekádě zapsala do kulturního života Vršovic především iniciativou komunitní zahrady Kavkazská

Sídliště bylo postaveno pro vojáky

Jako ideální lokalita pro takový záměr zvolili kurátoři sídliště Vlasta na Praze 10. „Sídliště v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit – jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. Považujeme za nešťastné, že  po roce 1989 byla sídliště  globálně odmítnuta bez hlubší analýzy jejich výhod i negativ. Se sídlišti těsně souvisí i problematika umění ve veřejném prostoru socialistické éry, které bude výstavou zčásti tematizováno,“ řekl Marcel Fišer.

Sídliště Vlasta vzniklo na počátku normalizace pro vojáky z povolání, přesídlené z Milovic, kam byla po okupaci 1968 přemístěna sovětská armáda. „Není proto náhodou, že výzdobu uměleckými díly zajišťovalo Armádní výtvarné studio, konkrétně jeho dva čelní reprezentanti Vendelín Zdrůbecký (figurální plastika) a Radomír Kolář (mozaiky). Studio zde údajně dokonce mělo své sídlo,“ vysvětlil Fišer.

Bohatá historie

Sídliště se nachází na rozhraní několika různorodých historických celků, do nichž může festival expandovat, ať už jsou to Vršovice jako historická prvorepubliková residenční čtvrť, průmyslový komplex Kooh-i-noor s bohatou kulturní tradicí, spojenou především se jmény Waldes a Kupka, kulturní dům Eden v těsném sousedství, pocházející opět z období normalizace a dnes zavřený, nebo nedaleké obchodní centrum Eden z nedávné doby, zaměnitelné s mnoha jinými a samozřejmě zcela bez veřejného umění.