IPR již vypracoval dílčí průzkum na 45 místech. Vyplývá z něj, že Praha užívá širokou škálu různých typů prvků. „Ve zkoumaných lokalitách se nachází například 55 různých typů odpadkových košů na směsný odpad. To znamená držbu 55 různých sad náhradních dílů. Žádný proces však nyní systematicky nevyhodnocuje, zda je takové množství typů účelné a jak si jednotlivé typy stojí v hodnocení jejich vlastností,“ píše se v dokumentu.

Katalog zajistí redukci typů jednotlivých prvků, zvýší estetické a technické kvality pražských veřejných prostranství nebo zabezpečí spolupráci mezi organizacemi magistrátu, které zpracovávají tematické dokumenty týkající se prostranství. Dokument určí postup vyhodnocování vlastností prvků a detailů na veřejných prostranstvích z několika úhlů pohledu, a to funkčnosti nebo památkové péče.

Součásti katalogu potom bude například pracovní databáze prvků, detailů a technických řešení a jejich vlastností existujících v pražském prostředí. Vznikne také pracovní skupina složená z jednotlivých aktérů ve veřejném prostoru jako jsou mimo jiné třeba radnice nebo městské firmy. „Katalog bude dokumentem, který postupně soustředí a zveřejní konkrétní prvky a detaily, na kterých bude shoda významných aktérů v rámci hlavního města,“ píše se v dokumentu.

Fotogalerie
8 fotografií