Ve druhém patře Paláce Kinských se rozprostírá unikátní výstava umělce žijícího v 17. století v Praze. Návštěvníci se mohou kochat až dvěma stovkami jeho kreseb. „Mladý Hollar byl na počátku své životní kariéry zřejmě poněkud v nejistotě. Už tehdy však vnímal důležitost umění v životě člověka," popisovala kurátorka výstavy Alena Volrábová u listu z jeho památníku, kam si zakresloval návrhy kreseb. 

Kresby netvořil pro veřejnou prezentaci. „Původně nebyly známé širší veřejnosti. Až časem se ocitly v mnoha významných sbírkách. Ani Hollar nikdy nespatřil v takovém množství svou kreslířskou tvorbu," sdělila kurátorka Volrábová. 

S lupou nejen na miniatury

Návštěvník může pozorovat, jak si grafik a kreslíř v průběhu let osvojil pero jako kouzelník čarovnou hůlku. Někteří návštěvníci drobné kresby prohlíželi s lupou v ruce. „Dají se na nich objevit různé zajímavé odkazy," řekl návštěvník Libor, který si miniaturní deseticentimetrový obrázek prohlížel v jeho těsné blízkosti. Originální styl mohou návštěvníci na výstavě porovnávat s Hollarovými předchůdci i současníky.

Vystavené jsou zejména motivy krajinek a měst. „Hollar svůj kreslířský um rozvíjel už když žil v Praze, později při toulkách Německem i v Anglii, kde zemřel," popisovala kurátorka důležitá místa jeho života, kterým se věnuje i výstava. „Kresby krajin, měst a lidí si pořizoval z každé své cesty." K vidění jsou tak i črty z Antverp, ve kterých pobýval, či dvouměsíční návštěvy marocké pevnosti Tanger.

Největší skvosty

Největšími vystavenými skvosty jsou například velkoformátový pohled na Prahu ze svahu Petřína, či podobizna Hanse von Zurich podle Hanse Holbeina mladšího. „Rukopis evokuje spíše lept a není jasné, proč jej zvolil," představovala kurátorka unikátní dílo, které vzniklo dle malby Hanse Holbeiena mladšího.

Václav Hollar - Podobizna Hanse von Zurich
Václav Hollar - Podobizna Hanse von Zurich
Autor: Eva Fornálová

Zábava pro malé i velké

Výstava je vhodná pro rodiny s dětmi. V poslední části totiž objevíte místnost, ve které se může stát nástupcem Hollara každý. U jednotlivých stoliček si mohou nejen nejmenší zkusit vytvořit si krajinku po vzoru proslulého umělce.

Václav Hollar

Václav Hollar se narodil 13. července 1607 do významné pražské šlechtické rodiny. Během života se stal předním evropským barokním rytcem a působil i ve Frankfurtu nad Mohanem, Anverpách či v Londýně, kde také v roce 1677 zemřel. Kromě 3000 osobitých leptů či rytin, jimiž vstoupil do dějin umění, vytvořil také 400 kreseb, z nichž historici cení především krajinomalby, jako je například Velký pohled na Prahu ze svahu Petřína. 

Fotogalerie
37 fotografií