Vyšebrodský cyklus se považuje za vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350 a NGP ho má v dlouhodobé zápůjčce.

Proto požádala ministerstvo kultury (MK) o mimořádnou dotaci ve výši 65 milionů. „V současné době není pochyb o pravosti díla. Ke stanovení jeho ceny je však nutné využít všechny dostupné objektivizační prostředky předtím, než MK k věci zaujme finální stanovisko," řekla mluvčí ministerstva Martha Häckl.

Páteční kolokvium k obrazu se konalo v klimatizované části Veletržního paláce, která je součástí depozitáře, v němž musejí být podobně vzácné malby uloženy. Historik umění Jan Royt řekl, že multiplikace děl či vytváření variant téhož obrazu bylo ve středověku zejména v českém prostředí běžné. Často se znovu malovaly uctívané obrazy, jako tomu je třeba v případě Madony svatovítské či Madony roudnické.

U prezentovaného obrazu podle něj není zřejmé, zda byl malířsky rozmnožen celý Vyšebrodský oltář, nebo jen jeho část, a také pro koho. Objednatelem Vyšebrodského cyklu byl patrně nejvyšší komoří Království českého Petr I. z Rožmberka, který klášter finančně podporoval. Měl několik synů a Royt soudí, že nově objevený obraz mohl objednat jako připomínku otce jeden z nich, Petr II. z Rožmberka, který se vydal na církevní dráhu, byl kanovníkem v Pasově, Olomouci a Řezně a proboštem kolegiální kapituly Všech svatých na Pražském hradě.

Národní galerie se o neznámém deskovém obrazu dozvěděla tak, že se na ni obrátil majitel díla s žádostí o prověření pravosti díla. Technologicko-restaurátorská expertiza potvrdila pravost a výjimečnost díla. Možnost zakoupení díla doporučil poradní sbor pro sbírkotvornou činnost NGP s tím, že jde o zcela ojedinělý objev, který má velký význam pro české dějiny umění, uvádí NGP.

Royt dnes k ceně požadovanou za obraz uvedl, že jde o výjimečné dílo. „Jsme v tržní ekonomice, musíme to respektovat,“ řekl. Připomněl loňské získání vzácných listin ze 14. století, které se váží k založení Karlovy univerzity. „Když se před půl rokem kupovaly listiny za 20 milionů, pan rektor byl na dovolené, a já jsem řekl, kupte je třeba za 80 milionů, takové věci se prostě neobjevují,“ řekl dnes Royt, který je prorektorem UK. Také nově objevený unikátní obraz by podle něj měl být pro stát zakoupen za jakoukoli cenu.

Fotogalerie
5 fotografií