„Naše oddělení eviduje na deskovou malbu Zvěstování Panně Marii, Mistr vyšebrodského oltáře - okruh žádost o vydání osvědčení k vývozu podle zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, kterou na ministerstvo kultury postoupil Národní památkový ústav,“ řekla mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl. Žádost o vývoz díla do zahraničí, pokud je postoupena ministerstvu kultury, většinou končí řízením o prohlášení díla za památku. Pokud se dílo stane památkou, nelze ho trvale vyvézt ze země.

„V současné době nelze říci, zda zahájíme správní řízení o prohlášení za kulturní památku podle zákona o státní památkové péči, neboť věc je teprve v jednání,“ uvedla mluvčí. Při posuzování toho, zda má dílo být kulturní památkou, je v případě podobných artefaktů zásadní, jestli má, či nemá silný vztah k českému prostředí, tudíž je-li nutné, aby ho český stát vlastnil a v mnoha případech tedy koupil.

Podle zjištění ČTK památkáři ve svém návrhu uvedli, že obraz připisovaný Vyšebrodskému mistru takovým dílem je. Vzhledem k jeho nedávné historii je to však obtížné doložit - podle expertiz velmi pravděpodobně na českém území vznikl, kdy ho však opustil, není zřejmé a majitel žádné doklady zatím nedoložil. Pokud by stát obraz prohlásil za památku, mohl by to být argument i pro to, že by ho rád získal do svých sbírek. O tom ale ministerstvo zatím nerozhodlo.

Vyšebrodský cyklus

Vyšebrodský cyklus se považuje za vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350 a Národní galerie ho má v dlouhodobé zápůjčce. Její někdejší ředitel Jiří Fajt v dubnu uvedl, že cenu objeveného obrazu stanovil jeho současný majitel. Pravděpodobně kvůli záměru koupit obraz se dílem zabývala i policie. Policejní mluvčí Andrea Zoulová minulý týden uvedla, že policie v této souvilosti prověřovala trestní oznámení, které následně odložila s tím, že nejde o podezření ze spáchání trestného činu.

Stanovená cena obrazu vyvolává rozporuplné reakce především kvůli tomu, že se předloni nabízel v zahraniční dražbě. Za vyvolávací cenu 110 000 eur (2,8 milionu korun) se neprodal, po dražbě jej za neznámou cenu koupil současný majitel, Nadační fond Richarda Fuxy. Fuxa v médiích uvedl, že obraz koupil za mnohonásobně větší cenu, než byla v aukci.

To, proč nyní by měl mít obraz cenu 65 milionů korun, Fajt vysvětloval tím, že v době dražby se nevědělo, zda je obraz pravý. Kupec riskoval, ale státní instituce podle Fajta tak jednat nemůže, proto dílo nekupovala ve zmíněné aukci. Později se na ni obrátil majitel díla s žádostí o prověření jeho pravosti, kterou podle galerie expertiza potvrdila. Možnost zakoupení díla doporučil poradní sbor pro sbírkotvornou činnost galerie s tím, že je to ojedinělý objev, který má velký význam pro české dějiny umění. Historik Jan Royt v dubnu k ceně požadované za obraz uvedl, že je to výjimečné dílo a stát by ho měl koupit za jakoukoli cenu.