Shrnout šedesátiletou éru tvorby výtvarníka Milana Grygara není podle ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michala Novotného jednoduché. „Nejdůležitější na jeho tvorbě je, jakým způsobem redefinoval propojení obrazu a zvuku. Jde o dva systémy, které se navzájem propojují. To, co vidíte na kresbách, je ovlivněno tím, jaký zvuk kresba při jejím tvoření vydává. Zvuk a obraz jsou tedy v dialogu a vytvářejí ucelené dílo,“ vysvětlil Novotný.

Grygarova expozice se nalézá v impozantním prostoru Velké dvorany Veletržního paláce. Vyvrcholením je projekce videosmyčky ze 60. let minulého století, která právě audiovizuální propojení autorových děl dokazuje. Během projekce tak například slyšíme výtvarníkovy kroky či následnou práci při tvorbě díla. Ke „slovu“ se dostanou i činely a další zvukové vjemy.

Na vzniku právě otevírané expozice spolupracoval i sám Milan Grygar. „Je autorem i umístěné architektury, sám navrhl její rozvržení, které činí z výstavy jedno ucelené dílo. Bylo velmi zajímavé s Milanem Grygarem v jeho 92 letech spolupracovat. Byl schopen si velmi dobře dopředu představit nejmenší detaily celkové expozice ve Velké dvoraně,“ prozradil ke vzniku výstavy Michal Novotný.

Bolfovy stíny

Na ochozu prvního patra Malé dvorany souběžně začíná expozice děl Josefa Bolfa „Tušení stínu“. Výstava prezentuje zejména aktuální díla z posledních dvou let tvorby tohoto výtvarníka. „Nová díla jsou doplněna o několik starších prací. Také v této výstavě pracujeme se zvukovou instalací,“ sdělil kurátor výstavy Otto M. Urban.

Video
délka: 01:29.62

Audiovizuální části expozic Milana Grygara a Josefa Bolfa. Daniel Vitouš

Audiovizuální instalací je v tomto případě obrazová koláž, kterou doprovází atmosférická hudba. Díky ní tato část expozice dosahuje vesmírných rozměrů.

Další novinky

V přízemí Veletržního paláce souběžně se dvěma výše popisovanými expozicemi startuje ještě další část projektu „Moving Image Department“. Věnuje se tématu zobrazení ticha a dotváří tak tematicky ostatní aktuálně vystavované autory. Národní galerie ještě od poloviny listopadu chystá fotografickou expozici Jitky Hanzlové „1989“, která se bude věnovat výročí 30 let od sametové revoluce.

Výstavy Milana Grygara, Josefa Bolfa i další část „Moving Image Department“ jsou veřejnosti přístupné od pátku 20. září. Lidé je budou moci navštívit až do neděle 5. ledna.

Fotogalerie
33 fotografií