„Klíčovými body rekonstrukce budou vytvoření atraktivního a dynamického vnitřní prostoru s velkorysým vstupem, zkvalitnění výstavních prostor - zejména zvýšením stropů a zapojením přirozeného světla, zpřehlednění orientace návštěvníků a zatraktivnění veřejného prostoru před hlavní fasádou a jeho propojení s okolím,“ řekl ředitel galerie Jiří Fajt.

Při poslední rekonstrukci byla budova od ulice oddělena, to se má nyní změnit a v předpolí paláce má vzniknout relaxační zóna. Do provozu galerie by měly být díky úpravám zapojeny dnes veřejnosti nepřístupné terasy. Obnovena bude fasáda a vymění se technologie, čímž by se měla snížit energetická náročnost objektu a provozní náklady a propojit interiér s exteriérem přirozeným světlem.

Podmínky a porota

Podmínkou pro architekty, aby se mohli soutěže zúčastnit, bude zkušenost s alespoň jednou novostavbou, rekonstrukcí nebo transformací veřejné budovy s kulturním využitím - tedy muzea, galerie, divadla či koncertního sálu.

V porotě vedle ředitele Fajta zasednou emeritní generální ředitel Rijksmusea v Amsterdamu Wim Pijbes, emeritní ředitel Izraelského muzea v Jeruzalémě James S. Snyder, historik architektury Zdeněk Lukeš, architektka Annabelle Selldorfová a jako náhradníci ředitelka sekce prezentace, marketingu a komunikace NGP Veronika Wolfová a architekt a propagátor architektury Adam Gebrian.

Veřejnost pozná všechny návrhy

Porota nyní bude spolupracovat s galerií na dokončení soutěžních podmínek. Soutěž galerie pořádá ve spolupráci s CCEA MOBA (Centre for Central European Architecture). Z přihlášených porota vyzve 12 architektonických studií k předložení návrhu řešení. Galerie chce všechny návrhy představit veřejnosti.

Veletržní palác má být podle představ vedení NGP po své rekonstrukci hlavním kontaktním místem mezi uměním a veřejností s množstvím aktivit pro místní obyvatele, studenty, děti, zahraniční návštěvníky i odborníky. Bude hostit většinu administrativy Národní galerie a bude domovem uměleckých děl shromážděných během posledních dvou století.