Vodnice posvátné, které jsou někdy označované jako šourkové žáby, se ve volné přírodě vyskytují pouze ve vysokohorském jezeře Titicaca. Kvůli znečištění životního prostředí jsou ale v této lokalitě kriticky ohroženým druhem. Pražská zoo proto ve spolupráci s dalšími světovými zahradami odstartovala projekt, v rámci kterého došlo k vytvoření pojistné populace těchto žab v lidské péči. Vodnice se totiž podle odborníků nepodaří zachránit, pokud se nepodaří zachránit samotné jezero.

Nově vystavovaný druh v Zoo Praha je pozoruhodný tím, že nikdy neopouští vodní prostředí a téměř výhradně dýchá kůží. Vzhledem k tomu, že ve vysokohorské oblasti jezera Titicaca se nachází nízký obsah kyslíku, musí vodnice k dýchání využívat co největší plochu kůže. Proto ji má po stranách těla, na hřbetě i zadních končetinách nápadně zřasenou. Odtud pochází její druhé označení, tedy „šourková žába“.

Doprovodný program pro slavnostní otevření expozice vodnic posvátných probíhá v Zoo Praha v „Rezervaci Bororo“ v neděli 7. července od 10:00 do 16:00 hodin.

Fotogalerie
5 fotografií