Na početný průvod s vlajkonoši, rytíři a dalšími účastníky historického průvodu se mohou těšit nejenom obyvatelé Radotína, ale také Černošic nebo Dobřichovic, kde průvod zakončí první den své cesty. Na nádvoří dobřichovického zámku pak v 21:00 začne divadelní hra Noc na Karlštejně.

Druhý den, tedy v neděli, bude Karel IV. se svou manželkou a poddanými pokračovat do Letů, Řevnice, Zadní Třebaně, Hlásné Třebaně a nakonec na Karlštejn. V průvodu bude císařský pár, šlechtici, královští úředníci, církevní hodnostáři, císařská garda, vyslanci dalších měst, dvořané, šašci, fraucimor, jízda rytířů a vozy.

Bližší podrobnosti se dozvíte zde.

Kdy: 1. a 2. června.
Kde:
Radotín až Karlštejn.
Za kolik:
Zdarma.

Fotogalerie
6 fotografií