Výstava figurální tvorby v sochařství je klasickým tématem. „Uspořádat takovou výstavu znamená, mimo jiné, pokusit se o konfrontaci minulosti se současností, jinými slovy poukázat na zásadní posuny v současném sochařství, pokusit se vymezit oblasti, které s minulostí dvacátého století ještě souvisejí a kde je současná tvorba již na zcela novém území, kde platí již aktuální pravidla,“ vysvětloval Petr Nedoma, kurátor výstavy a ředitel Galerie Rudolfinum. 

Sedmnáctka nejrůznějších pojetí figury návštěvníky fascinovala i děsila. „Vidíte ty prsty, jako živé, to až děsí,“ nakláněly se dvě ženy nad malou figuru nahého mužíka sedícího v loďce. Při prohlídce návštěvníkovi dojde, že jeden konkrétní ideál krásy v Rudolfinu nenajde.

Nepřímý ideál

Přesto ředitel galerie tvrdí, že v něčem ten ideál přece jen objevíte. „Umělci se k němu vztahují nepřímo, zůstává skrytý v pozadí jako něco, s čím je možné, ba i nutné se stále vyrovnávat, vztahovat se k němu kriticky, překračovat jeho stále přítomnou energii,“ dodává Nedoma.

Výstava sedmnácti různorodých zpracování figur, od dřeva, přes kov až po sádru, vznikala přes dva roky. „Bylo to dáno velmi důkladným výzkumem, kdy jsme prošli tvorbu desítek umělců a zvažovali, jak dané téma naformulovat‚“ vysvětluje kurátor. Nyní v galerii objevíte vždy dílo od jednoho autora. „Důležité je, že vedle velkých jmen jsme zařadili i autory méně proslulé, nicméně takové, kteří rozšiřovali
rejstřík způsobů uchopení tématu.

Dnešní svět

Petr Nedoma má pocit, že velká řada umělců stále považuje lidské tělo, figuru za klíčový prostředek, za způsob skrze nějž se lze vyjadřovat k současným otázkám reprezentace identity, sociální problematice vymezených skupin, kulturních hodnot a symbolik. „Výsledkem je konfrontace s klasickými estetickými hodnotami a modernistickými formami.“

Výstava odstartovala 25. dubna jako výstava roku. Až do 11. srpna ji můžete navštívit zcela zdarma.

Ochutnávka z výstavy:

Fotogalerie
28 fotografií