Výsada luxusnějších hotelů a podniků se stala skutečností v Lysolajích, malebné části Prahy s puncem neotřelých vesnických půvabů. Radnice zde nechala zřídit saunu, která přitom bude využívaná nikoliv pro komerční účely, ale coby komunitní služba členům Otužilců a zdravého saunování, jejich hostům a místnímu sboru dobrovolných hasičů. Členem spolku se může stát každý – jeho členství však musí schválit výbor.

Prodloužené víkendy

Obecní sauna bude v provozu vždy o pátcích a víkendech, přičemž nutná je rezervace. Minimální počet osob pro využití sauny jsou dva lidé, maximálně osm. „Předpokládaná doba saunování včetně převlečení a úklidu je 2 hodiny,“ informuje Lysolajský zpravodaj.

Jak už bylo řečeno, služby sauny jsou výhradně určené pro místní spolky. Nicméně také pro známé jejich členů. „Členové klubu si mohou do sauny pozvat přátele či hosty. Jejich přítomnost je třeba nahlásit správci sauny a zaplatit za hosty jednorázové saunovné (částka bude upřesněna),“ informuje zpravodaj.

Pravidla a povinnosti

Stejně jako v případě jiných, obecních či neobecních zařízení, také u lysolajské sauny bude nutné dodržovat některá striktní pravidla. Její využívání je určeno výhradně zdravým lidem bez známek jakýchkoliv onemocnění – což je zvlášť v době výskytu koronaviru velice důležité upozornění. Jelikož sauna nedisponuje sprchami, zpravodaj nabádá, aby se lidé před jejím využitím důkladně umyli doma.

Sauna též nedisponuje vlastními textiliemi – její uživatelé si tak musí ručníky či prostěradla přinést vlastní. „Do vlastní kabiny sauny vstupujeme nazí. Zkontrolujte si, že jste si sundali i šperky, hodinky, brýle apod., ať se nespálíte,“ upozorňuje zpravodaj. Po použití sauny je vhodné její prostory umýt, případně zkontrolovat stav sauny.