Jde o vleklý problém, na který upozorňují specializované firmy zabývající se péčí o pražskou zvěř. Lidé se totiž s dobrými úmysly často uchylují ke skutkům, které jsou ve výsledku spíše na škodu. „Ne vždy je dobře míněná záchrana zvířete na místě,“ upozorňuje Pithart pro tištěný zpravodaj Prahy 9.

Podle něj je nejlepším řešením obrátit se na odborníky, kteří problém vyřeší. „Pokud to bude potřeba, záchranka živočicha převezme a převeze ho do Záchranné stanice hl. m. v Jinonicích,“ upozorňuje. Nezřídka se to týká i mláďat, která se na první pohled mohou jevit opuštěná. Lidé mají tendence odnést si takovou drobotinu domů, čímž se dopouští velkého a nenapravitelného omylu.

Lepší nechat na místě

I když se to na první pohled nezdá, nemusí být zvíře opuštěno,“ uvádí Pithart s poukazem například na zajíce. „Jeho matka je většinou někde opodál. Mládě čeká často na místě, kde si ho potom samice vyzvedne a nakrmí ho. Bohužel když zasáhne někdo, kdo ho vezme do rukou a odnese, matka už ho nenajde. Mláďata zajíců, která se zbytečně dostanou do záchranných stanic, mají poměrně malou šanci přežít. Nejlépe jim je, když zůstanou tam, kde jste je našli.“

Pokud zvíře naleznete v prostředí, kde mu hrozí nebezpečí, například chodník nebo silnice, je vhodnější jej buď nějak umírněně vyplašit, nebo v rukavicích či jiné látce přenést na jiné místo v blízkosti. „Věřte, že jeho máma si ho včas najde,“ zmiňuje odborník. V případě, že si nevíte rady, je vždy lepší zeptat se odborníků. Telefonní kontakt na Pražskou zvířecí záchranku je 774 155 185, kontakt na Záchrannou stanici hl. m. pro volně žijící živočichy v Jinonicích je 773 772 771, kontakt na Záchrannou stanici pro divoká a exotická zvířata ve Vysočanech je 602 205 070.
Fotogalerie
10 fotografií