Příčin možného úhynu ryb ve vodních plochách na území hlavního města je několik. Všechny jsou veskrze přirozené, pakliže nedojde k vodohospodářské havárii, a nedá se s nimi účinně nic moc dělat. Záleží totiž na počasí, konkrétně na délce zimy, kolísavosti teplot, i na rybožravých predátorech, kteří rybí populaci ohrožují.

„Důvodem špatného přezimování může být špatný kulturní stav revíru (málo kyslíku, rybám toxické plyny), výskyt rybožravých predátorů (zvedají obsádku ze zimního lože, působí stres a zranění), výskyt parazitů a řada dalších faktorů,“ upozorňuje referentka pro životní prostředí a správu majetku městské části Praha-Dubeč, kde se nalézá rybník V Rohožníku, Hana Slabihoudová.

Špatně přezimující ryby spotřebují nejen veškeré tukové zásoby, ale také část bílkovin, které jsou nezbytné pro obranyschopnost. Takto zdravotně podlomené ryby na jaře snadno podléhají bakteriózám a virózám,“ uvádí dále. Ty se s příchodem zvýšených venkovních teplot projevují různými vředy, zvětšením dutiny tělní, vypoulením očí a také plísní. Zdraví ryb neprospívá ani jejich lovení rybáři, kteří je pak nešetrně vrátí do vody.

Jakákoliv léčba takovýchto ryb je prakticky nemožná. „Paušální aplikace antibiotik vede k vytvoření rezistentních kmenů bakterií,“ uvádí Slabihoudová. „Český rybářský svaz se ve své činnosti omezuje na sběr a likvidaci uhynulých jedinců.“ Ten probíhá tak, že jsou uhynulé ryby buď zakopané s nehašeným vápnem, či odvezené na veterinární asanační ústav.
Fotogalerie
4 fotografie