Hloubětínské jednosměrné ulice Mochovská a Zámečnická tvoří neúplný uliční okruh okolo Základní školy Tolerance, Mateřské školy Zelenečská a sportovních hřišť. V jejich blízkosti se nachází jak stanice metra Hloubětín, tak i uliční parkoviště. Nová studie, kterou hodlá radnice představit, řeší právě nová parkovací místa, i celkovou rekonstrukci komunikací.

Setkání s veřejností, na kterém budou přítomni jak zástupci radnice, tak i magistrátu, se uskuteční v pondělí 20. května od 18 hodin v ZŠ Tolerance, ulicí v Mochovské 570. Zájemci, kteří se dostaví, budou na místě moci klást otázky ohledně budoucnosti dané lokality a zároveň podávat i různé konstruktivní návrhy.