V každé zprávě zaslané na radnici by mělo být stručně vysvětleno, o co konkrétně se jedná – zda poškození uličního mobiliáře, nečistota, vandalismus, závady na dětských hřištích apod. Zároveň by do příspěvku měla být zahrnuta i fotografie, která ilustruje inkriminovaný problém.

Je na odesilateli, zda bude či nebude souhlasit se zveřejněním svého jména. Veškeré podněty budou šetřeny pracovníky odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje. Zasílat je lze buď na mail mms@praha10.cz, či ve formě MMS na telefonní číslo 736 499 364.