Poprvé do Šeberova zamíří speciální vůz na sběr nebezpečného odpadu koncem února. V ulici K Šeberovu bude stát ve čtvrtek 28. února v čase od 18:30 do 18:50, než vyrazí na další stanoviště. Zrovna tak ve čtvrtek a ve stejný čas, tentokrát však před šeberovským hřbitovem a o jiném datu – 23. května, přijede do Šeberova vůz na nebezpečný odpad podruhé. 17. srpna v ulici K Hrnčířům, v čase 12:00 až 12:20 bude vůz přistaven letos naposledy.

Nebezpečný odpad: který to je?

Jedná se o odpady, u kterých lze předpokládat vysokou výbušnost, toxicitu, žíravost či vůbec škodlivost na zdraví. Vozy proto odebírají automobilové baterie, chemikálie, žíraviny, lepidla, zářivky nebo také chladničky, mrazničky či televizory.

Dále jsou to například také mobilní telefony, PVC či prošlé a nepoužité léky. Nově vozy sváží i použité potravinářské oleje například ze smažení či fritování. Ty je však obsluze vozu potřeba předat v uzavřených PET lahvích.