Městská část Praha 1 hodlá přispívat lidem na rekonstrukce domů. Udělení grantů je podmíněné tím, že opravy se musejí týkat pláště budov, jde tedy například o zásahy v souvislosti s fasádou, okny, vraty nebo střechou. Nemůže jít o novou investici, povoleny jsou opravy nebo výměny stávající fyzicky existující části nemovitosti.

Pokud radnice žadateli grant udělí, obdrží majitel nemovitosti 50 procent skutečných nákladů pro danou rekonstrukci. Pokud se rozhodnete o peníze zažádat, musíte doložit, že máte dostatek prostředků na spolufinancování projektu. Další podmínkou je, že akce musí začít i skončit v průběhu roku 2019. Žádosti musíte odevzdávat fyzicky do podatelny radnice nejpozději do 8. března. Na webu radnice najdete všechny potřebné dokumenty a formuláře.