Praha 10 pro své občany zavedla zkraje roku webové stránky, které jsou přizpůsobeny potřebám neslyšících občanů. Ti díky nim mohou získat informace o základních životních situacích, požadavcích, které mohou na radnici přednést, nebo které na ní mohou řešit, formou videí se znakovou řečí, která je pro neslyšící přirozenou.

Radnice Prahy 10 právě za tento počin obdržela hlavní ocenění v krajské kategorii Nejlepší elektronická služba soutěže Zlatý erb. S ohledem na celou Prahu má její desátá část vůbec druhé nejlepší hodnocení webových stránek. Předskočila ji pouze Praha 8. Jako třetí se umístily webové stránky Prahy 12.

Neslyšící díky znakové řeči lépe rozumí

Sluchově postižení získají díky překladu každodenních situací do znakového jazyka opět více nezávislosti na pomoci okolí,“ uvedla v tiskové zprávě radní Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ). „Málokdo z nás slyšících si uvědomuje, jak náročný je život lidí se sluchovým postižením. Neslyšící často nerozumí dobře česky psaným textům a znakované video je na češtině nezávislé.“

Hlavní město bodovalo v celostátní soutěži

9. dubna proběhlo vyhlášení celostátních výsledků soutěže, kde se hodnotily webové stránky krajů, obcí a měst napříč celou republikou. Za Prahu se do celostátního finále kvalifikovaly její čtyři městské části, mezi kterými nechyběla ani Praha 10. Jednotlivé městské části se však ani v jedné z kategorií neumístily mezi třemi. Zato stránky hlavního města obdržely Zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách v kategorii měst a obcí.