„Málokdo z nás slyšících si uvědomuje, jak náročný je život lidí s handicapem,“ uvedla v tiskovém prohlášení radní pro informační technologie MČ Praha 10 Ivana Cabrnochová (SZ). „Videopřeklady jsou pro neslyšící důležité, neboť znakový jazyk není na češtině závislý a pro neslyšící je čeština v zásadě cizí jazyk a ne vždy rozumí psaným textům bez problémů. Sluchově postižení získají díky překladu každodenních situací do znakového jazyka opět více nezávislosti na pomoci okolí,“ domnívá se radní.

Překlady do českého znakového jazyka vypracoval tým neslyšících překladatelů a slyšících tlumočníků pod značkou Deaf Friendly, respektive spadajících pod organizaci Pevnost – české centrum znakového jazyka. Od ledna je na stránkách Prahy 10 neslyšícím k dispozici přes 70 videí opatřených znakovou řečí.

Praha 10 zkvalitňuje život handicapovaným

Zavedení znakové řeči do videí webu MČ Praha 10 je jednou z několika snah radnice, jak zpříjemnit život lidem s handicapem. Dříve v Praze 10 proběhly bezbariérové přestavby veřejných prostranství nebo v Záběhlicích a ve Vršovicích vznikly dva pěší bezbariérové mosty přes Botič. Radnice také dohlížela na přestavbu Malešického penzionu na bydlení pro vozíčkáře po úrazu míchy.