Objednat se na úřední jednání bude velmi snadné. „Na webových stránkách jednotlivých pracovišť bude uveřejněný e-mailový kontakt na odpovědného pracovníka. Tomu stačí poslat zprávu s požadavkem na objednání, úředník ověří dostupnost online tlumočení na daný den a hodinu a pošle potvrzení termínu, případně se s klientem domluví na jiné datum,“ vysvětlil vedoucího úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně Bohuslav Horais.

Samotná komunikace na přepážce se pak odehraje za pomoci tabletu a videohovoru s online tlumočníkem. „Je to důležitý krok k tomu, aby občané se sluchovým postižením mohli pohodlně a důstojně vyřešit na magistrátních úřadech své záležitosti a co nejméně pocítili bariéry, jež vychází z jejich handicapu. Díky tomuto projektu nyní mohou vyřídit například občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas či živnostenský list výrazně jednodušším způsobem,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Tablety dodá Správa informačních technologií města Plzně, online tlumočení bude realizováno skrze projekt Tiché linky, centra online komunikace pro osoby se sluchovým postižením.

„V současné době máme na Tiché lince registrováno přes 1000 neslyšících. Nejčastěji jsou tlumočeny situace jako objednání k lékaři, omluvení dítěte ve škole, pracovní pohovor nebo právě jednání na úřadě. Klienti tuto službu velmi oceňují, myslím, že my slyšící si ani neuvědomujeme, co vše automaticky po telefonu vyřídíme. Co se úřadů týče, zatím bude Plzeň spíše výjimkou rozsahem, kterým bude tlumočení k dispozici,“ vysvětlila regionální manažerka projektu Tichý svět Olga Blahovcová.

Služba je pro zájemce zcela zdarma.Tento projekt pomůže hlavně občanům se sluchovým postižením, zároveň ale uleví i samotným úředníkům. Danou situaci nyní dokážou vyřešit profesionálně a bez rozpaků, jež mohou plynout z faktu, že bez tlumočení nejsou schopni adekvátně reagovat a pomoci klientům,“ doplnil náměstek primátora Pavel Šindelář. Více informací o projektu najdou zájemci ZDE

Fotogalerie
5 fotografií