Různé chemikálie a kyseliny lze čas od času nalézt doma nebo ve sklepech. Kdysi svůj užitek přinášely, nyní se ale prakticky zdají být na vyhození pro svou nebezpečnost a zbytečnost. Lidé v Praze 9 se takového odpadu mohou zbavovat díky speciálně určeným svozovým vozidlům už od března do září.

Harmonogram zastávek přistaveného vozidla

Nejvíce se lidé budou moci zbavovat nebezpečného odpadu v červenci, v září a v listopadu. Nejbližší přistavení vozidla připadá na 11. 4. na křižovatce ulic Jahodnická a Smrková v Hrdlořezech v čase 15 – 15:20. Detailní harmonogram do konce letošního roku si můžete prohlédnout zde.

Co do nebezpečného odpadu patří?

Do přistavených vozidel nebo kontejnerů na nebezpečný odpad lidé vyhazují to smetí, které běžně nepatří mezi směsný odpad. Musí ovšem splňovat příslušná kritéria. Mezi nebezpečný odpad patří například chemikálie, pesticidy, olej a tuk (s výjimkou jedlého), barvy, lepidla, pryskyřice, léčiva, baterie nebo akumulátory, zářivky a rozpouštědla.

Kapalné odpady musí být vyhozeny v pevně uzavřených nádobách. Odpadky bude na místě kontrolovat obsluha svozového vozidla. Jelikož je tato služba určena výhradně obyvatelům Prahy 9, bude také obsluha vozidla dohlížet na to, že ji využívají občané s trvalým bydlištěm v tamní městské části. Vyžadovat proto bude občanský průkaz k prokázání příslušnosti.