Ačkoliv platí závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, řidiči toho často nedbají a parkují, kde se jim zachce. Třeba i na trávě. Ta se potom často mění v rozježděné a rozbahněné plochy. Zeleň je znehodnocována, ne-li nevratně poničena. Radnice Prahy 3 proto nabádá řidiče na svém území, aby byli ke svému prostředí šetrnější.

„K nedovolenému parkování ve veřejné zeleni dochází zejména v ulici Buková, Novovysočanská, Hořanská, K Chmelnici, Luční, náměstí Jiřího z Poděbrad a na dalších místech,“ upozorňuje tisková zpráva Prahy 3. Zejména v těchto místech by se řidiči měli mít obzvláště na pozoru.

Za špatné parkování až 100 tisíc korun pokuta

Řidiči se dopouští přestupku tím, že nedodržují závaznou vyhlášku obce nebo kraje, což hraje v případě Prahy klíčovou roli. Pokud řidiči stojí na plochách, které jsou v katastru nemovitostí určeny jako veřejná zeleň, respektive zeleň v zástavbě, za porušení vyhlášky hrozí řidičům pokuta až do výše 100 tisíc korun.

V případě parkování na veřejné zeleni například na náměstích nebo na travnatých pásech podél ulic, které v katastru nemovitostí nejsou evidovány jako zeleň, hrozí rovněž finanční postih. „Řidiči parkující na této zeleni se dopouští záboru veřejného prostranství a za toto jednání hrozí pokuta do 50 tisíc Kč, a pokud řidič zaparkuje na veřejném prostranství opakovaně, může mu být uložena pokuta až do 75 tisíc Kč.“