Kvůli přechodu na nový celoměstský systém zón placeného stání končí platnost vydaných parkovacích karet ke dni 31. 1. 2018. Ještě do té doby jsou řidiči povinni umístit za přední sklo vozidla parkovací lístek. Od února poslouží lístek jen jako doklad o zaplacení. Vystavovat jej za sklo tudíž nebude zapotřebí.

Na klávesnicích parkovacích automatů musí řidiči nově zadávat registrační značky svých vozidel. Od 1. února se staré automaty uvedou mimo provoz, takže je pro účely parkovaní nebude možno využít.

Parkovné online, rozšíření míst pro rezidenty

Jednou z hlavních výhod nového systému je i to, že si řidiči budou moci zaplatit parkovné online, a to skrze webové služby internetových stránek provozovatele. Údaje o registračních značkách vozidel budou řidiči zadávat skrze webovou aplikaci a na dodržování doby jejich parkování bude dohlížet vůz vybavený speciáními kamerami.

S přestupem na nový systém dojde také k rozšíření parkovacích míst pro původní obyvatele. Rezidenti se zaplaceným parkovacím oprávněním budou moci parkovat jak na modrých, tak i fialových zónách bez omezení. Fialové zóny, vyznačené přerušovanou bílou čárou, přitom slouží především pro návštěvníky na dobu max. 24 hodin.