Městská část Praha 12 podá na magistrát podnět k vybudování nové tramvajové trati. Spoje by mohly začít obsluhovat také Komořany, které se nacházejí jižně od Modřan. Přímo do oblasti bytové zástavby by ale tramvaje nezajížděly, navrhovaná změna řeší pouze trasu trati k areálu Modřanských strojíren, které jsou na okraji někdejší samostatné osady Komořany.

Zastupitelstvo Prahy 12 zmiňovaný návrh tento týden podpořilo. Podle návrhu je už dnes možné v areálu strojíren vybudovat zázemí pro provoz integrované dopravy. Stavba trati by se měla stanovit jako veřejně prospěšná, díky tomu totiž dostane město předkupní právo k pozemkům. V současnosti zdejší pozemky patří několika organizacím i fyzickým osobám.