Dny největší pražské vozovny budou definitivně zpečetěny 15. ledna. Představenstvo DPP o tom rozhodlo záhy po Novém roce kvůli tomu, že stav skořepinové střechy není možné zachovat. O problémech vozovny se vědělo již od roku 2013. Závady na střeše byly řešeny provizorním lešením, které ji podepíralo. Dodnes však nebyl vymyšlen žádný dlouhodobý projekt, který by střechu zachoval nebo opravil, s ohledem na plynulý chod vozovny.

Video
délka: 00:14.58

I když je Vozovna Hloubětín nejnovější vozovnou v Praze, stará je bezmála 70 let. David Zima

Její stav je v současnosti neutěšený. DPP se proto usneslo na konečném odstavení vozovny a její posloupné likvidaci. Namísto ní by záhy měla vyrůst nová hala. Do té doby budou některé tramvaje odkloněny do Vozovny Hostivař, jiné naleznou útočiště na dvoře vozovny. Standardního tramvajového provozu by se odstavení a zbourání haly vozovny nemělo dotknout. „Projekt bude etapizován. S ohledem na územní plán a stavební povolení se lze domnívat, že jeho realizace začne v roce 2019,“ uvedl projektový manažer DPP Filip Jiřík. „Vzhledem k tomu, že hala je z betonu, hrozí při její demolici tzv. dominový efekt,“ vysvětlil Šurovský. „Z toho důvodu připadá v úvahu demolice odstřelem.“ Ten bude muset být schválen báňským úřadem, protože pod pozemky Hloubětínské vozovny vede tubus metra B.

Video
délka: 00:21.80

Provizorní lešení, které mělo zpevnit střechu haly. David Zima

Vozovna Hloubětín v čase a významu

O záměru zbudování vozovny v těchto místech existují doklady již před 2. světovou válkou. Nakonec byla postavena v roce 1951 – a do dnešního dne je nejmladší pražskou tramvajovou vozovnou. „Ve své době byla díky své lokalitě velmi využívanou vozovnou,“ sdělil Blesk.cz s odkazem na industriální minulost čtvrti Šurovský. „Intervaly tu v 70. nebo 80. letech byly třeba i minutové, dnes tudy jezdí tramvaj jednou za 10 minut. Po úpadku industriálních čtvrtí její význam uvadl.“ V roce 2013 se zjistily neopravitelné problémy střechy a zdá se, že už v roce 2018 hala vozovny zmizí z mapy Prahy. Ovšem jen načas.

Fotogalerie
24 fotografií