„Základním cílem je ukázat, jak se má celá síť rozvíjet, kde bychom chtěli být za 13 let a na kterých akcích má Praha zájem. Je to důležité pro městské části, mohou si uzavírat a plánovat revitalizace daného území a plánovat další investice," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Do pěti let

Koncepce má tři části. První skupina zahrnuje projekty, které jsou v souladu s územním plánem a jsou v pokročilém stadiu přípravy. Předpoklad zahájení prací je do pěti let. V této části počítá DPP s vybudováním tří tratí a dvou tramvajových smyček.

Ve druhé skupině jsou zahrnuty projekty, které jsou součástí územně plánovací dokumentace, případně jsou u nich projednávána schválení záměru či pořizování změny územního plánu. Cílem je, aby tyto projekty bylo možno provést do roku 2030. Skupina označená trojkou obsahuje výhledové záměry, u kterých je základním cílem vyřešit například zanesení do územního plánu.

Předvolební tah?

Materiál kritizovali někteří opoziční zastupitelé. Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) řekl, že dokument je »předvolební tah z říše snů«. Přestože jej vítá, chybí mu v něm některá fakta. „Důvody, proč ty a ne ony úseky tramvajových tratí jsou navrženy a sledovány, nejsou uvedeny. Za závažnou chybu považuji, že tam nejsou předpokládané přepravní výkony," řekl.

Zastupitel Mikuláš Ferjenčík (Piráti) dokumentu vytkl, že dostavba trati z Vinohradské k hlavnímu nádraží a dále do Bolzanovy ulice není v první skupině, ale ve třetí. Jeho návrh přesunout ji do první skupiny však zastupitelé neschválili.

Podle Dolínka se bude materiál v budoucnu měnit podle aktuální situace. Zmíněná trať z Vinohradské by se tak mohla postupně přesunout do první skupiny.

Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.