Radnice Prahy 4 volá po urychlení výstavby nové trasy pražského metra. Podle starosty městské části Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ) je možné zahájit práce, které se týkají geologického průzkumu lokalit budoucích stanic metra D Pankrác a Olbrachtova. Situace kolem pozemků pro výstavbu stanic Pankrác, Olbrachtova a Nové Dvory má být podle místního úřadu vyřešená a s průzkumem lze začít okamžitě.

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), který má vznik trasy D metra na starosti, ale s těmito výroky nesouhlasí. „Zmiňované pozemky v současnosti ještě vyřešené nejsou. Geologický průzkum lze navíc zahájit pouze dle schváleného fázování a harmonogramu dle příslušných usnesení magistrátu. Na zhotovitele stavby geologického průzkumu ještě není vyhlášeno veřejné výběrové řízení a není dosud vybrán žádný zhotovitel. Proces probíhá a je teprve v řešení,“ uvedla tisková mluvčí DPP Aneta Řehková.

Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek v případě dalších plánovaných stanic metra uvádí, aby město co nejrychleji předložilo magistrátnímu zastupitelstvu výkupy pozemků ke schválení. Má jít především o lokality, u kterých došlo k dosažení dohody s vlastníky pozemků.

Dopravní podnik se v této věci odkazuje na usnesení pražské rady ze srpna 2015. Její členové tehdy magistrátu uložili realizaci výkupu pozemků s termínem splnění „průběžně“. „Rada požádala dopravní podnik o účinnou spolupráci při realizaci tohoto usnesení,“ dodala Aneta Řehková. Jelikož výběrové řízení na geologický průzkum výše uváděných lokalit nových stanic metra ještě neexistuje, není v tuto chvíli možné odhadovat dobu, která uplyne, než se kolem výstavby metra D začne cokoliv fyzického dít.

Fotogalerie
9 fotografií

Praha řeší nejen nové možnosti podpovrchové dopravy, ve hře jsou také ty nadpovrchové. Jednou z možností je lanovka mezi Dejvicemi a Bohnicemi:

Video
délka: 01:21.11

Z Dejvic do Bohnic by mohla vést lanová dráha. Podobou má například město La Paz v Bolívii. Tadeáš Provazník, The Guardian