Rok po roce vítá Praha Nový rok v záplavách nejrůznějších ohňostrojů, které mnohde trvají do rozbřesku. Však se také jedná o jedinou noc, kdy hl. m. Praha ohňostroje takového rozsahu toleruje. Nicméně každým rokem také vyjíždějí posádky policistů, hasičů a zdravotnických záchranných služeb k případům, které většinou končí škodou na majetku nebo v horším případě na zdraví. Častá jsou poranění končetin, někdy dokonce trvalá. Výjimkou nejsou ani úmrtí.

Vinna je tím nejen neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou, ale často i její odpalování pod vlivem alkoholu. „Podle zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,“ uvádí na webu MČ Praha 11 tajemnice bezpečnostní komise Petra Víznerová.

Podle zákona se přestupku dopouští i ten, kdo „přechovává výbušninu nebo jí bez povolení použije k trhacím nebo ohňostrojovým pracím.“ Slavícím, kteří při odpalování pyrotechniky požili alkohol, tak nehrozí jen případná újma na zdraví, ale i trestní postih.

S pyrotechnikou bez alkoholu a opatrně

Ne všechny neštěstí způsobuje opilost. Proto nabádá Praha 11 především k opatrnosti v manipulaci s petardami. Opatrní by lidé měli být už při jejich výběru a údržbě. Radí zábavní pyrotechniku kupovat ve specializovaných prodejnách. Naopak odrazuje od odpalování petard vlastní výroby. Ty totiž mohou být nevypočitatelné a více nebezpečné.

Při odpalování větší pyrotechniky ze země je vhodné stát opodál v bezpečné vzdálenosti několika metrů. Pokud se rachejtle nezapálí ihned, je pro lepší bezpečnost vhodnější vyčkat alespoň 10 minut, než k ní opět člověk přistoupí. Je vhodné mít po ruce vždy alespoň vodu, kdyby došlo k nepředvídatelnému chování pyrotechniky a bylo zapotřebí ji urychleně uhasit. Starší jedinci by měli obzvlášť bedlivě dohlížet na děti.