Modřany jsou podle odborníků místem, kde se lidé z dnes už neexistujících civilizací rádi usazovali. Na ideálním místě poblíž řeky se v minulosti odehrávaly příběhy, které si z dnešního pohledu dovedeme jen stěží představit.

Díky archeologickým nálezům z doby bronzové, které se v Modřanech podařilo v nedávné době zachránit, mají ovšem lidé možnost alespoň částečně nahlédnout do minulosti a zjistit, jak naši dávní předkové v pradávném osídlení dnešní Prahy 12 žili a fungovali.

Odborníci budou nalezené předměty vystavovat ve Viničním domku od neděle 28. května, kdy ve 14 hodin začíná slavnostní zahájení výstavy. Návštěvníci uvidí například keramické střepy, kusy vypálené hlíny, uhlíky nebo kosti. Jednou z velkých vzácností byl také nález pece nebo tkalcovského hliněného závaží.

Dobovou atmosféru na vernisáži doplní různé ochutnávky jídel, výroba zbraní a šperků a další. Událost vyvrcholí odpoledním hudebním vystoupením a módní přehlídkou.

Modřany jsou plné také novodobé historie. Podívejte se na okolí bývalého modřanského cukrovaru:

Video
délka: 00:52.77

Okolí bývalého modřanského cukrovaru. Matěj Smlsal