Více místa pro děti ve škole a školkách, řešení očekávaného nárůstu dopravního zatížení v oblasti a zamezení navýšení rozsahu výstavby developerského projektu Nové Chabry ve směru k místní základní škole. To byly body, které po městské části Dolní Chabry požadovali zdejší obyvatelé.

V sobotu 26. listopadu proběhlo v Chabrech referendum, ve kterém se obyvatelé k této kauze vyjadřovali. Výsledky hlasování berou iniciátoři celé této aktivity s nadšením. Referenda se totiž účastnilo téměř 1300 lidí, což je skoro 43 procent obyvatel, kteří v městské části mohou volit. Stačilo přitom 35 procent k tomu, aby bylo hlasování platné.

U všech tří položených dotazů se přitom souhlasně vyjádřil dostatek lidí k tomu, aby byl postoj místních obyvatel závazný. Všechny výše uvedené body tedy referendum podpořilo.

Ještě před samotným hlasováním přitom redakce Blesk.cz žádala místní radnici o vyjádření k tématu, vedení městské části věc ponechalo bez reakce. Jak referendum ovlivní budoucnost života v Dolních Chabrech, pro vás budeme dál sledovat.

Podívejte se, jak vypadá rostoucí sídliště Nové Chabry:

Fotogalerie
18 fotografií