Po vzniku parkovišť P+R »Park and Ride«, která umožňují zaparkovat nedaleko stanic městské hromadné dopravy a pak dále pokračovat v cestě, vzniká další nový projekt, a to parkoviště pouze pro cyklisty.

„Mou prioritou je nejen rozvoj cyklostezek a cyklotras v metropoli, ale hlavně využití cyklodopravy ve spojení s městskou a příměstskou hromadnou dopravou a zajištění komfortu pro obyvatele a návštěvníky Prahy, kteří se rozhodnou pro kombinaci různých způsobů přepravy,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Mnoho obyvatel totiž využívá k dopravě ze svého bydliště na nádraží jízdní kolo, ale když se večer vrátí z práce, často se stává, že ze svého kola najdou pouze část nebo ho nenajdou vůbec. Proti zamezení krádeží se tedy rozhodlo pro vybudování tří celoprosklených cyklopřístřešků o celkové kapacitě 30 kol.  Díky své průhledné konstrukci, spolu s budovaným kamerovým systémem, umožňují dokonalý přehled o pohybu a činnosti osob uvnitř.

Nové skleněné přístřešky pro kola s kamerovým systémem
Nové skleněné přístřešky pro kola s kamerovým systémem
Autor: Technická správa komunikací hl. m. Praha

Vybudovalo se také osm cykloboxů na celkem 16 jízdních kol, které před zloději bezpečně ochrání uvnitř uzamčená jízdní kola včetně příslušenství.

„Cílem hlavního města Prahy je i nadále vylepšovat podmínky pro cyklistiku a někdy k tomu stačí zdánlivá drobnost, jako je bezpečné zanechání bicyklu ve veřejném prostoru. Jedná se o pilotní projekt, který zde byl realizován i díky zájmu městské části, a pevně věřím, že se brzy rozšíří i na další lokality,“ uzavřel předseda Komise pro cyklodopravu RHMP Stanislav Kozubek.