Skutek se odehrál 15. ledna tohoto roku v Nučicích u Prahy, kde seniorský pár provozoval malý obchod spojený s hospodou. Tyto živnosti ale dostaly starší pár do obtížné situace. Když nastoupil covid, hospoda zela prázdnotou a v obchodě zas klesly tržby. Obžalovaná Naděžda R. se jejich provoz snažila zachránit půjčkami u nebankovních institucí, nikomu o nich však neřekla, a jelikož je nezvládala splácet, vyšplhal se původně milionový dluh na neuvěřitelných 20 milionů.

Aby tuto částku splatila, byla nakonec nucena prodat hospodu i dům, ze strachu a studu o tom však stále nikomu neřekla, až do chvíle, než jí bylo nařízeno nemovitost opustit. V předvečer vystěhování pak mělo podle obžaloby její zoufalství vyvrcholit takovým způsobem, že popadla nůž, a raději než aby s manželem žila na ulici, rozhodla se jeho život ukončit. To se jí ale naštěstí nepodařilo. Přestože svého manžela zasáhla do krku a hrudníku, podařilo se mu nože zmocnit a z místa utéct k sousedům, kteří mu přivolali pomoc. Žena se mezitím pokusila o sebevraždu.

Manžel se jí zastává

Obžalovaná Naděžda R. popis skutku u soudu nijak nerozporovala, k činu se přiznala a uvedla, že jediné, co si vybavuje, je, jak stojí nad manželem, který spal v křesle, a následně jak poté sama leží na zemi. Podobně se vyjádřil i poškozený manžel, který jí toto jednání nemá ani v nejmenším za zlé a své ženy se u soudu opakovaně zastal. „Jak jsem ležel, tak jsem usnul, najednou se probudím a vidím manželku, jak měla úplně nepříčetný pohled. A pak mě řízla, tak jsem vyskočil, lekl jsem se, nůž jsem jí vytrhl a utekl jsem k sousedce,“ vylíčil Martin R. s tím, že soud požádal o shovívavost při vyměřování trestu.

Manželé spolu žijí 35 let a oba se shodli na tom, že společně tráví veškerý čas a ve všem si rozumí. „Chtěla bych se manželovi ještě jednou omluvit, je mi to strašně líto, je to pro mě velmi těžké, protože si to nepamatuji. Celý život jsme na sebe napojení, jsme skoro neustále spolu. Co se stalo, je pro nás strašná tragédie a snažíme se to zvládat. Víme, že to ještě bude potřebovat čas, ale zvládneme to jedině, pokud nám dovolíte být spolu,“ uvedla Naděžda R. ve své závěrečné řeči.

Trest pro poškozeného?

Její advokát navrhoval, aby soud ženě uložil pouze ambulantní léčbu s tím, že nejen jeho klientka byla již dostatečně potrestána samotným soudním řízením a je tím pádem dostatečně napravena. „Obžalovaná již dostatečně trpěla projednáváním svého jednání, je si plně vědoma co se stalo, je si plně vědoma, že ublížila jejímu nejbližšímu. Jizvy na jeho těle jsou jí každodenní připomínkou lednové události. Hloubku a láskyplnost jejich vztahu jen potvrzuje odpuštění poškozeného a i to, že spolu i nadále žijí spokojeně. Jakékoliv další odloučení by pan poškozený vnímal jako další ránu, kterou si nezaslouží,“ uvedl v závěrečné řeči advokát obžalované ženy.

Předsedkyně soudního senátu obžalované Naděždě R. přesto nakonec udělila šestiletý nepodmíněný trest. Přes všechny polehčující okolnosti podle soudu žena jednala úmyslně, a proto její skutek nelze kvalifikovat jinak než jako zločin vraždy ve stádiu pokusu. „Soud připouští, že obžalovaná dlouhodobě jednala afektivně v důsledku situace, která nastala s jejich nemovitostí. Nicméně je nutné poukázat na to, že tato situace trvala po dobu několika let, obžalovaná se o tom nikomu nesvěřila, a i přesto, že byla poškozeným dotazována, jak se podnikání daří, nikdy mu nesdělila, že by tam bylo něco špatně,“ uvedla v odůvodnění rozsudku předsedkyně soudu Jana Nováková.

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie u hlavního líčení uvedli, že se žena dostala do patové situace a zabití manžela bylo pro ni východiskem. Celoživotně se o něj starala a nechtěla ho vystavit stresovým okolnostem. „Nechtěla jej vystavit následné debaklové situaci, kterou zavinila ona. Žádné násilné sklony jsme u ní nezaznamenali.  Je to neuvěřitelná situace, která se vymyká všem rysům toho člověka,“ uvedl soudní znalec z oboru psychologie MUDr. Vlastimil Tichý. Obžalovaná Naděžda R. se proti rozsudku na místě odvolala.

Fotogalerie
6 fotografií