Celá kauza se začala odvíjet v červnu 2019. Už prvoinstanční soud kladl Tomáši F. za vinu brutální vraždu dvou seniorů – Marie D. (†72) a jejího partnera Přemysla H. (†57). Ty měl spolu se svým komplicem Jiřím N.  vylákat v létě roku 2019 do Velké Paseky na Havlíčkobrodsku, kde měl podle obžaloby oba zabít a těla vhodit do vodní nádrže Švihov, na jejímž dnu je policisté nalezli.

Podnětem pro vraždu měl být zálusk na lukrativní vilu v Bubenči, kterou vlastnila zavražděná. Jde o nemovitost v proslulé Slavíčkově ulici, kterou se mladíci snažili získat. Když to nemělo jít po dobrém, tak nejprve podvodem a posléze vraždou. „Vymysleli si poměrně sofistikovaný způsob, jak se k této nemovitosti dostat. Možná i za spolupachatelství pana poškozeného (Přemysla H., pozn. red.), to se dnes už nedozvíme,“ uvedl v roce 2021 soudce městského soudu v Praze Petr Blažek. Ve zkratce měla Marie D. Vilu přepsat na společnost, jež patřila Přemyslu H., od nějž společnost, tedy i s vilou, měli koupit oba odsouzení.

Jeden z obhájců se při podání odvolání, na které se bez udání důvodu nedostavil Jiří N., odkázal právě na chování zavražděného seniora. „Mnohem větší motiv, zbavit se poškozené, lze dovodit na straně Přemysla H. Partnerství nefungovalo, i jeho osobnostní charakteristika odpovídá tomu, co se v konečném důsledku stalo,“ nastínil.

Složité partnerství

Napjaté vztahy by mohly vyřešit videozáznamy – pokud by byly připuštěny k soudu. Policie například v rámci vyšetřování disponovala fotografiemi z průmyslové kamery rychlého občerstvení u dálnice. Jde o poslední snímky, které zachycují Marii a jejího druha naživu. Avšak video u dřívějšího soudu coby důkazní materiál připuštěno nebylo. „Obhajoba by ráda věděla, proč,“ podivil se Prokop Beneš.

Podle jeho kolegy, jenž obžalovaného z vraždy také hájí, to dobře dokládá jedno z dřívějších svědectví. Na jeho základě „neměla Marie D. v úmyslu přepsat na Přemysla H. vilu, měla tak pochybnosti o jeho jednání. Pojala podezření, co má Přemysl H. za lubem,“ nastínil možný motiv. Jak moc problematické mělo být soužití obou seniorů v oněch kritických dnech čili povahu jejich chování jednoho vůči druhému, měl prokázat právě videozáznam.

„Je mi záhadou, že obžaloba tvrdí, že oběti měly být po smrti z místa činu odvezeny na most přes přehradu, odkud byly shozeny do nádrže. Důkazem má být jakýsi dřevěný korálek, který nosila zemřelá na ruce. Jenže z posledních fotografií, které byly pořízeny za jejího života, na ruce žádný náramek, ani jinde viditelně po těle žádné dřevěné korálky nemá,“ uvádí obhájce. Dřevěný korálek byl přitom později skutečně ve vozidle nalezen. Zbývá otázka, kdo zavraždil Přemysla H.

Zhmožděný mozek

Ten měl utrpět sečné rány na hlavě, které měly za následek tříštivou zlomeninu lebky v oblasti spánku, tříštivé rozlámání klenby a spodiny lebeční a následné pohmoždění mozku, které vedlo k úmrtí seniora. Jiří F. přitom v minulosti u soudu měnil výpověď, což neopomenul ve svém rozsudku zmínit předseda soudu Jiří Lněnička.

Tomáš F. prve uvedl, že Přemysl nejprve sám zabil Marii. Posléze až v sebeobraně měl usmrtit jejího druha, který na něho útočil nožem. Uštědřit mu měl rány pohrabáčem do hlavy, aby se vyhnul dalším útokům ostří čepele. Avšak obžalovaný výpověď později změnil s tím, že nakonec nebyl přítomen ani u jednoho z úmrtí.

Tomáši je kladena vina za vinu smrt obou seniorů, avšak otazník, co smrt způsobilo, zůstává stále viset ve vzduchu u Marie D. „Známky z pitevního nálezu svědčí pro smrt z utopení, což náš znalec nepotvrzuje. Byť v jejích játrech byly nalezeny rozsivky, tělo seniorky mělo po vylovení mrtvolné skvrny na zádech,“ vysvětluje Beneš. Co to znamená? „Její tělo se zátěží mělo na dně nádrže ležet břichem dolů. Mrtvolné skvrny vznikají vlivem gravitace, tedy v místech, kam klesá krev. Měly by tudíž logicky být na břiše, než na zádech. Kde se tam potom vzaly?“

Výjimečný trest

Podle Beneše existuje podobných nejasností, spekulací a domněnek, celá řada. Proto by k udělení výjimečného trestu neměly být dostačující. Státní zástupkyně Jana Murínová totiž v rámci odvolání požaduje vyšší trest, než jaký udělil Krajský soud v Pardubicích. „Trest, který byl obžalovanému uložen, považujeme nikoliv za nepřiměřený,“ sdělila s požadavkem na uložení trestu výjimečného. „Tedy tedy trest odnětí svobody na 30 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.“

Někdo další na místě činu?

S tím obhajoba nesouzněla. Doložit se to snažila nejrůznějšími rozpory, které vyvstaly během vyšetřování. Předešlé soudy se shodly na místě, kde k vraždám mělo dojít. Jedná se o chatku v obci Velká Paseka na Havlíčkobrodsku, jíž si Tomáš F. zkraje června 2019 rezervoval, aby se v ní měl s oběma seniory sejít.

„To je fakt. Ale po útoku, který měl zapříčinit masivní krvácení, schází stopy krve. Jde o prostory, v nichž se nachází koberec, také další pórovité povrchy,“ uvádí obhajoba s tím, že jediné, co se na místě nalezlo, byly stopy DNA pouze jedné z obětí.

„Nikoliv našeho klienta,“ upozorňuje advokát. Což vytváří domněnky, že nemuselo jít o místo činu. V chatce se nalezly pouze drobné červené skvrnky. „Kriminalistický ústav uvedl, že nejde o krev,“ podotýká obhájce s dovětkem, že stopy krve nebyly nalezeny ani ve voze Tomáše F., ani ve voze zavražděného seniorského páru, který Tomáš spolu s Jiřím N. odvezl za maďarské hranice.

Tady, na dálnici D1 na 66. kilomtetru u rychlého občerstvená, Marii a Přemysla naposledy viděli živé. Měli se tu potkat se svým vrahem.
Autor: David Malík

 „Na místě se našly stopy obuvi, které nepatřily, ani co do velikosti nemohly patřit ani mému klientovi, ani jedné z obětí. Zesiluje to tím pádem podezření, že na místě mohl být ještě někdo další. A jestliže i státní zástupkyně přítomnost někoho dalšího připouští, tak mi nepřijde možné o této věci rozhodnout,“ stojí si za svým advokát.

Žádný z důkazů nesvědčí o tom, že by se Tomáš F. dopustil činu vraždy. Okruhy důkazů svědčí o tom, že činily úkony k převodu nemovitosti ve vlastnictví Marie D. Svědčí i o tom, že se manipulovalo s motorovým vozidlem, kterým měl na místo přijet Přemysl H. s Marií D.,“ zmínil Benešův kolega skutečnost, že oba mladíci odvezli jejich vůz za maďarské hranice,  kde jej ponechali. Do Čech se vrátili vlakem. „Ale tím okruhy důkazů končí. Ke skutečnost, že se měl dopustit obžalovaný Tomáš F. trestného činu vraždy, důkazy nejsou.“

Těžké břemeno

Další skutečnost, která by podle obhajoby měla svědčit ve prospěch obviněného, je váha obou těl, která se na podzim roku 2019 našla u dna švihovské nádrže. „Bavíme se o břemenu, které mohlo vážit přibližně 100 kilogramů,“ upozorňuje obhájce. Do toho ještě závaží – dlaždice a betonové kvádry, jimiž byla těla zatížena. Někdo je musel naložit do vozu, odvézt a z mostu přes vodní nádrž Švihov shodit dolů. Podle obhajoby je však více než zřejmé, že jejich váha byla nad reálné fyzické síly Tomáše F.

„Policisté v rámci rekonstrukce činu manipulovali s figurínami, jejichž váha odpovídala váhám mrtvých. Trénovaní policisté s figurínami smýkali způsobem, že být to skutečná těla, zůstaly by na nich stopy v podobě podlitin, odřenin,“ vysvětlil pro Blesk Beneš. „Soud konstatoval, že klient byl sportovec, takže měl být fyzicky dost zdatný na to, aby obě těla takto přepravil k nádrži a shodil. Jenomže pitva žádné známky posmrtných podlitin či odřenin neprokázala. A vláčel by se s nimi sám. Navíc za předpokladu, že by ani jednou nespadla na zem. Státní zástupkyně dovozuje jeho vinu na té domněnce, že je sportovec čili fyzicky zdatný. Pokud toto stačí k usvědčení, pak se nám ale okruh možných pachatelů rozšiřuje,“ uvědomuje si Beneš.

Pochybnosti

 „Nelze tvrdit, že neexistuje podezření, že můj klient čin spáchal. Ale při takto velkých pochybnostech, má-li někdo dostat výjimečný trest, jejž podmiňují důkazy hned několika orgánů, tak by to mělo být beze všech pochybností. V  trestním se řízení vyžaduje, aby vina byla prokázána beze všech pochybností, ani větší podezření k odsouzení nestačí,“ přednesl obhájce. Předseda soudu Jiří Lněnička jeho argumentaci nevyslyšel.

„Původní rozsudek je správný“

Odvolání totiž zamítl. „Máme za to, že soud prvého stupně řádně provedl veškeré relevantní důkazy. Jejich doplňování by bylo nadbytečné,“ odůvodnil. „Závěr soudu v tom směru, že se oba obžalovaní pokusili podvodným způsobem získat vilu, která měla mnohonásobně vyšší cenu, je správný. Pokud jde o nejzávažnější čin, máme za to, že důkazy, které byly předloženy, je vina prokázána. Oba poškození zemřeli násilnou smrtí,“ sdělil s tím, že se tak stalo v nemovitosti, kterou si pronajal právě Tomáš F.

Tomáš F. u Vrchního soudu v Praze, kam podal odvolání. Popírá, že by zabil seniory Přemysla H. a Marii D. (29. červen 2022)
Autor: Martin Přibyl

Ten měl být dle soudu také posledním člověkem, který seniory viděl před smrtí. „Je i prokazatelné, že obžalovaný likvidoval stopy o tom, že byl posledním, kdo s nimi jednal. Proto je závěr soudu správný,“ uzavřel soudce s tím, že k jediné korekci, ohledně dříve vydaného rozsudku, došlo pouze v rámci finančního vyrovnání. Rozsudek je pravomocný a lze vůči němu podat dovolání. Beneš po soudu neskrýval zklamání.

Dovolání

„Z rozhodnutí jsme se dozvěděli, že k tomu, aby byl uložen výjimečný trest, postačuje prokázat, že se můj klient viděl naposledy s oběťmi a následně přišel do styku s věcmi, které měli,“ sdělil Beneš, že soud nevzal v úvahu konkrétní detaily. „Myslím si, že pro vynesení takového trestu je to málo. Důkazní nouze tu byla, a díky tomu, že se dokazování nedoplnilo, tak setrvává i nadále.“

Video
délka: 00:20.69
Video se připravuje ...

Tomáš F. u Vrchního soudu v Praze, kam podal odvolání. Popírá, že by zabil seniory Přemysla H. a Marii D. (29. červen 2022) David Zima

Fotogalerie
86 fotografií