Elischer čelí obvinění ze zneužití pravomoci a přijímání úplatků obžalovaný také z neoprávněného přístupu do počítačového systému a z nadržování. Podle obžaloby měl dlouhodobě vycházet vstříc rovněž obžalovanému Vietnamci N. Q. H., který je stíhaný jako uprchlý. Měl například stíhaným Vietnamcům za úplatek zmírnit tresty.

Jeho závěrečná řeč začala již 7. září, tehdy ale přednesl jen malou část. Zdůraznil, že se cítí nevinen a také je nevinen. Policie podle něj nezachytila žádné předání peněz mezí ním a N. Q. H., také odmítl důkazy, které obžaloba nashromáždila. Už na začátku září také zkritizoval státního zástupce Vladimíra Pazourka, kterého dokonce přirovnal ke komunistickému prokurátorovi Josefu Urválkovi. Ten se podílel například na politickém procesu s Miladou Horákovou. Zopakoval to i tento týden, kdy státnímu zástupci vyčetl, že zcela ignoroval jeho důkazy, že měl „aktivistický přístup“ při vzetí do vazby a že měl očividný osobní zájem na jeho trestním stíhání. 

Ve čtvrtek kritizoval, že případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze a ne Vrchní státní zastupitelství. „Od státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze člověk očekává vyšší míru znalostí, zkušeností, erudovanosti a také i to, že by sám dokázal posoudit, zda je nutné vést trestní stíhání,“ řekl.

Nedostatek času

Stěžoval si také na to, že podle něj došlo ke krácení jeho práv na obhajobu. Policisté z NCOZ a státní zástupce mu neponechali dostatečnou dobu na prostudování spisu, která obsahoval 7 200 stran. „Usoudili, že přiměřená dobu k prostudování jsou 3 dny, respektive 16 hodin,“ řekl. „Kdybych se usilovně věnoval studiu spisu bez přerušení, vycházelo by mi na jednu stranu 7,5 vteřiny,“ dodal a upozornil také, že bylo pořízeno přes 80 hodin obrazových a zvukových záznamů z policejního sledování.

Domnívá se, že došlo k hrubému porušení jeho práva na spravedlivý proces, stejně tak je tomu podle něj i u spoluobžalovaného N. Q. H. „Kde zůstalo právo na fér proces?“ ptal se a odkazoval se jak na Listinu základních lidských práv a svobod i mezinárodní úmluvy.

Senát je podjatý

Domnívá se také, že byl nezákonně vzat do vazby, která ho podle jeho slov velmi zasáhla. „Na neobjektivitu soudního senátu jsem mnohokrát upozorňoval. Bez úspěchu a přesto si myslím, že je vůči mně podjatý,“ řekl. Dokonce řekl, že soud vůči němu vystupoval jako nepřítel. „Z mého pohledu jako velmi zavilý nepřítel, nikoliv jako spravedlivý arbitr sporu,“ dodal. Soud také podle jeho slov vnímá jako „mocenskou autoritu se sklony k libovůli“. Senát soudkyně Veroniky Cukerové se podle něj mstí za kritiku své práce.

„Jsem ochoten tolerovat formální chyby v jednom rozhodnutí, ale nelze je připustit u všech,“ řekl k odposlechům, které povoloval Obvodní soud pro Prahu 4 a prodlužoval je pražský městský soud. Zpochybnil i postup policie při zadávání znaleckých posudků. „Já jako obviněný jsem nebyl vyrozuměn o přibrání ani jednoho znalce,“ upozornil.

Přečetl i vyjádření manželky

Část vystoupení vyhradil Elischer své manželce. Vadí mu, že orgány činné v trestním řízení s ní nejednaly jako s takzvanou zúčastněnou osobou, a neumožnily jí tak vyjádřit se k věci nebo nahlížet do spisu. Její vyjádření, které označil za „závěrečnou řeč“, proto Elischer vložil do své závěrečné řeči a přečetl ho v ženském rodě. Žena si stěžovala mimo jiné na postup policie při domovní prohlídce.

Podle obžalovaného soudce je celý proces zatížený řadou vad již od začátku. Přestože ve čtvrtek svou závěrečnou řeč pronášel šest hodin, ještě pořád neskončil a bude pokračovat v pátek. 

Soud kauzu projednává od roku 2019, termíny hlavního líčení musel několikrát rušit. Mimo jiné i tehdy, když Elischer vzkázal, že je v pracovní neschopnosti, v karanténě nebo že trpí postcovidovým syndromem. Obžalovaný také trval na velmi podrobném dokazování.

Fotogalerie
7 fotografií