Poklad byl opravdu úctyhodný. Vážil 40 až 50 kg. Šlo o pět až sedm tisíc zlatých keltských zlatých mincí tzv. duhovek. Ty se razily od 3. do 1. století př. n. l. a byly to první mince ražené na našem území.

„Až do roku 2012 to byl největší poklad zlata v Evropě, respektive ve světě. Dodnes je druhý největší. Někdy v roce 2012 byl nalezený ve Francii poklad, který měl o něco více mincí a byl i o něco větší,“ uvedl archeolog Martin Čechura.

Plíšky v bahně

Vše začalo 12. června 1771 po prudké bouřce. Tehdy nádeník Jan Koch sekal trávu. Zaujaly ho odlesky něčeho pod podemletým břehem potoka. Našel zde žluté ovály, které přinesl dětem na hraní. V potoce se pak lidé objevili další zlaťáky a nakonec i velký bronzový kotel plný lesklých mincí.

Brzy se zvěsti o pokladu donesly úředníkům majitele tehdejšího panství Karla Egona Fürstenberka. Jeho poddaní mu museli všechny nalezené mince odevzdat. Kníže jich pak většinu nechal v Praze přetavit na zlaté dukáty.

Šlo o 7374 tereziánských dukátů s datem 1771 a 5000 dukátů, kam si nechal kníže vyobrazit svůj vlastní portrét i s erbem a letopočtem 1772. Do současnosti se z pokladu dochovalo jen několik desítek mincí. Asi dvě desítky i s částí nádoby jsou v Národním muzeu v Praze. Další jsou ve sbírkách ve Vídni, Berlíně, Drážďanech či Budapešti.

Na místě památníček

Poklad do země kdosi uložil někdy po polovině 1. století př. n. l. Uvnitř nádoby byly mince různého stáří. Mladší mince byly ražené na oppidech, a to hlavně ve Stradonicích na Berounsku.

U Podmokel dnes stojí malý kamenný památníček, kde je vytesaný rok 1771. Obec před několika lety místo upravila a doplnila informační tabulí.

Keltská duhovka

Je to lidový název pro zlaté keltské mince statéry. Razily se od 3. do 1. století př. n. l. a nacházejí se v celé oblasti laténské kultury od střední Francie přes Porýní, Bavorsko, Rakousko až do Maďarska.

Duhovky jim začali říkat lidé, kteří je nacházeli na polích většinou po prudkém dešti, který tyto mince omyl a ty se potom třpytily na slunci.

VIDEO: V Bečově nad Teplou nebyl jen relikviář svatého Maura. Našli tam i drahé víno!

Video
délka: 03:03.51
Video se připravuje ...

V Bečově nad Teplou nebyl jen relikviář svatého Maura. Našli tam i drahé víno! Blesk TV

Fotogalerie
5 fotografií