Současným zdrojem vody pro Plzeňany oblíbenou rekreační plochu jsou srážky a Bolevecký potok. Ten ale rybník naplnit nedokáže. Navíc se v okolí staví, což situaci také neprospívá. Město rozhodlo, že voda se tedy rybníku dodá odjinud. Ve hře byly tři možnosti.

„Uvažovalo se o vodě čerpané z nově provedených vrtů v areálu stávající ČOV, dále o upravené vodě z blízké řeky Berounky a třetí možností bylo doplnění rybníka přečištěnou vodou z ČOV. Jako nejvhodnější se ukázalo dotovat rybník vodou z Berounky,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář.

Nejlépe vyhověla říční voda

Loni na jaře byl proveden zkušební vrt v areálu ČOV, voda byla poměrně kvalitní, avšak vydatnost vrtu byla nedostatečná. „Aby se mohlo do rybníka dostat potřebné množství vody, muselo by být provedeno minimálně 20 vrtů, což by zabralo celý pozemek areálu,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Vozobule.

V lednu skončil i průzkum vhodnosti přečištěné vody z ČOV. Obsahuje velké množství nerozpuštěných i rozpuštěných látek a nemá vhodné chemické složení. Vadí hlavně velké množství fosforu. Tuto variantu tedy odborníci nedoporučili.

270 dnů v roce

Fungovat by ale mohla přečištěná říční voda. „Na doplnění vody z Berounky máme i předběžný příslib Povodí Vltavy. Předpokládáme odběr v profilu řeky nad ČOV a možnost čerpání 270 dnů v roce,“ uvedl Vozobule.

Při množství 20 l/s by se měsíční načerpané množství mělo pohybovat kolem 52 tisíc metrů krychlových. „To by znamenalo vzdutí hladiny o zhruba 11 centimetrů,“ upřesnil Vozobule s tím, že v těchto předpokladech nejsou uvažovány vnější vlivy jako výpar, srážky či doplnění podzemní vody.

Hladina stále klesá

Hladina Boleváku klesá od mimořádně suchého roku 2017. Tehdy došlo k jejímu snížení asi o půl metru, v roce 2019 byl zaznamenán pokles o 90 centimetrů. Loni v listopadu už byla asi 1,35 metru pod dlouhodobým normálem.

„Je evidentní, že nádrž má spojitost s hladinou podzemní vody. Ta v minulých letech klesla na velmi nízkou úroveň a v loňském roce nebyla doplněna,“ upřesnil Šindelář s tím, že v Boleváku ubylo celkem 600 tisíc metrů krychlových vody.

VIDEO: Blesk Podcast: Češi propadli otužování. „Vyfotí se a na chvíli ponoří. Je to jen módní záležitost,“ říká odborník.

Video
délka: 30:27.80

Blesk Podcast: Češi propadli otužování. „Vyfotí se a na chvíli ponoří. Je to jen módní záležitost,“ říká odborník. Jiří Marek

Fotogalerie
8 fotografií