Slavnosti svobody přitom k Plzni patří již od roku 1990. „Přijmout rozhodnutí o zrušení této akce je pro mě osobně i pro celý náš tým o to smutnější a těžší, že si připomínáme půlkulaté výročí. Vážnost situace nám ale nedovoluje, abychom kompletně zajistili takové bezpečnostní podmínky pro naše hosty a občany, které by je od možnosti nákazy onemocněním COVID 19 uchránily,“ řekl primátor Martin Baxa.

Oslavy se tak letos omezí nejspíše na neveřejné pietní akty, tedy položení květin u pomníků a památníků. „Pokud by se situace v České republice vyvíjela příznivě, jsme schopni zareagovat a zajistit důstojné oslavy pro veřejnost. Při nich bychom určitě zprostředkovali Plzeňanům alespoň virtuální kontakt s veterány prostřednictvím spojení na dálku,“ uvedla Jana Komišová z odboru prezentace a marketingu, které má slavnosti na starost.

Chtělo přijet 10 veteránů

Do města se letos chystalo sedm amerických a tři belgičtí veteráni. Přijet měl i vnuk generála Pattona George Patton Waters a Plzeň očekávala také účast syna plukovníka Nobla Charlese Nobla. „Podněty ke zrušení oslav jsme dostali od veteránů i z některých klubů vojenské historie, neboť současná situace znemožňuje pokračovat v náročných přípravách,“ vysvětlil Baxa s tím, že veterány vyrozumělo město o zrušení oslav e-mailem.

„Doufáme, že stejně důstojný a atraktivní program, jaký byl připraven na letošní výročí, budeme moci nabídnout příští rok, tedy v květnu 2021,“ dodal primátor.  Informace, jak město uctí letošní 75. výročí osvobození americkou armádou, se budou průběžně aktualizovat na www.slavnostisvobody.cz.

VIDEO: Convoy of Liberty na Slavnostech svobody v Plzni.

Video
délka: 01:42.07

Slavnosti svobody 2018 v Plzni: městem projel Convoy of Liberty. Romana Vébrová