Zlepšení mikroklimatu není to jediné, co zelená střecha umí. „Sníží se také teplotní rozdíly střešní konstrukce, zvýší se její životnost a vlhkost okolního vzduchu. Vegetace zadrží část dešťových vod, zpomalí se jejich odtok do kanalizace zvětší se plochy pro flóru a hmyz, napomůže se zlepšení čistoty ovzduší zachycováním prachových částic,“ vysvětlil Martin Klír z Útvaru koordinace evropských projektů, jenž má na starosti žádost o dotaci.

Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 37 milionů korun, dotací by se mělo zafinancovat 85 procent. Celková plocha střechy školy je bezmála šest tisíc metrů čtverečních, zeleň by měla pokrýt přes pět tisíc plošných metrů. Zasazeny budou směsi suchu odolných rozchodníků a netřesků s příměsí kvetoucích trvalek a travin.

Děti relaxují v zeleni

Obdobná střecha již funguje na Tyršově mateřské a základní škole v plzeňských Černicích. Tam spolu s osázenou plochou vznikla pro školáky i terasa.

„V loňském roce jsme vybudovali pro děti také relaxační místnost, ze které se na terasu vychází. Do budoucna bychom chtěli vybudovat přístavbu školy s odbornými učebnami a další terasou, která by navazovala na zelenou střechu,“ dodala ředitelka černické školy Věra Šimečková.

Zeleň sází žáci

Na černické zelené střeše roste na 100 metrech čtverečních 1200 rostlin. Jedná se různé druhy rozchodníků, netřesky doplněné mateřídouškou a travinami.

Některé pomáhali sázet samotní žáci. Kvůli statice jsou na střeše jen tři centimetry zeminy, keré doplnily absorpční desky. Pobytová terasa má dva světlíky do prostoru šaten a na hraně truhlíky osázené trvalkami, jehličnany, a dokonce i bambusy.

VIDEO: Zatravněná stříška zastávky MHD v Praze.

Video
délka: 00:29.51

Budou takto jednou vypadat všechny přístřešky pražské MHD? Na Hradčanské se objevila zastávka se zatravněnou stříškou. Zůstat by měla do června 2021. David Zima