V lokalitě je jen místo pro přecházení, zebra na přechodu chybí. „K jejímu vyznačení nedošlo, aby byla zajištěna přijatelná průjezdnost především pro MHD. Intenzita chodců je ale na tomto místě enormní, v některých časech se jedná téměř o souvislý proud lidí. Na místě vznikají rizikové situace, chodci nerespektují skutečnost, že nemají přednost před vozidly. Na nevyhovující situaci upozorňují jak uživatelé komunikace, tak i zástupci policie,“ uvedl Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně.

Město Plzeň uzavře pouze část Šumavské ulice, kde se nacházejí zastávky městské hromadné dopravy a je zde problematické místo pro přecházení. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd autobusům, trolejbusům a s ohledem na budovu okresního soudu budou mít samozřejmě povolen vjezd policisté a vězeňská služba. Úsek budou moci využívat též cyklisté,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule.

Kudy se pojede

Pro řidiče přijíždějící do Šumavské od křižovatky s ulicí Sirková to bude znamenat odbočit do ulice Nádražní. Na jejím konci se pak budou moci buď otočit zpět nebo vyjet kolem hotelu Vienna House (dříve Angelo) do ulice U Prazdroje.

Zbylá část „Hamburku“ včetně autobusového terminálu bude přístupná z křižovatky U Prazdroje x Šumavská. Vyjet bude možné buď zpět do této křižovatky nebo na most Nad Nádražím. Úsekem, který bude uzavřený, jsou nyní vedena auta ze směrů od křižovatky U Jána a od Slovan k hlavní bráně a parkovišti pivovaru.

Jen upraví značky

Realizace uzavírky bude znamenat prakticky jen úpravu dopravního značení. „Největší změny budou v křižovatkách na silnicích Sirková a U Prazdroje, kde jsou uvedeny směrové cíle přes Šumavskou ulici. Daná opatření by měla být hotova v horizontu šesti měsíců od podání žádosti,“ dodal Vozobule.

VIDEO: Zipování řidičů u dopravního omezení.

Video
délka: 01:20
1080p 720p 360p

Zipování řidičů v Praze u omezení v ulici K Barrandovu. Daniel Vitouš