Koně na Plzeňsko dorazili z Přírodní rezervace Milovice, odkud je bezplatně zapůjčila společnost Česká krajina. „Spásáním vegetace v prostoru bývalého vojenského cvičiště u Dobřan, které je evropsky významnou lokalitou, budou pomáhat udržovat jedinečný biotop se zvláště chráněnými živočichy,“ uvedl dobřanský starosta Martin Sobotka.

Divocí koně, kteří se narodili v naší rezervaci, budou pomáhat s péčí o další přírodně cenné místo. Cílem našeho pilotního projektu v Milovicích bylo nejenom ochránit jednu unikátní lokalitu, ale také vytvořit chovná stáda, která poskytnou přírůstky pro péči o další ohrožená místa, kde se ochraně věnují jiné organizace nebo instituce,“ řekl ředitel ochranářské organizace Česká krajina Dalibor Dostál.

Pečovat o stádo bude město Dobřany. „Vypuštění divokých koní z Exmooru je součástí přirozené péče o biotopy a krajinu v této atraktivní lokalitě. Vnímáme podporu tohoto místa jako velmi důležitou,“ uvedla krajská radní Radka Trylčová.

Na pastvinách Šlovického vrchu o rozloze 30 hektarů zatím zůstane jen tato šestice koní, o převozu dalších se nyní neuvažuje. „Po pěti letech uvidíme, zda stádo nedoplní například kozy. Spásají totiž odlišné rostliny,“ dodal Sobotka.

Šlovický vrch byl jako vojenské cvičiště využívaný od konce 18. století, vojáci ho opustili po roce 1989. V roce 2014 byla v lokalitě zahájena radikální obnova přirozených biotopů. Jejím cílem je zachovat vhodné prostředí pro život mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

V kalužích na Šlovickém vrchu se například rozmnožuje jedna z nejvzácnějších žab tuzemské přírody, kuňka žlutobřichá. Z rostlin patří mezi nejzajímavější hrachor trávolistý nebo hvozdíček prorostlý. Z vzácných druhů hmyzu je pak jedinečná lokalita domovem motýla modráska jetelového.

Fotogalerie
9 fotografií