Bezbariérové zpřístupnění interiéru radnice bylo komplikované, celý radniční komplex tvoří tři propojené památkově chráněné budovy s odlišnou výškou jednotlivých podlaží. Výstavbou výtahu se však podařilo zpřístupnit bez bariér zhruba 90 procent budovy včetně kanceláří všech představitelů vedení města,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Výtah se nachází v zadním traktu radnice, přístupný je z průchodu do dvora, tedy přes mázhauz a vrátnici. Na úrovni třetího patra, tedy v místě Sněmovního sálu, je výtahová šachta již nad úrovní střech Císařského domu. Z náměstí viditelná není, pouze z vyhlídkové plošiny věže katedrály sv. Bartoloměje.

Radnice přitom byla jedním z posledních důležitých městských objektů, který zůstával pro tělesně postižené a méně pohyblivé občany těžko dostupným. „Jsem rád, že se realizace podařila, i když první studie bezbariérových úprav vznikla už v roce 1995,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Výtah se historických renesančních konstrukcí radnice dotýká jen minimálně. Vybudování šachty si vyžádalo pouze částečné odstranění klenby ve sklepě sousedního Císařského domu a ve třetím patře odstranění parapetu jednoho z oken. „Akce u mě patří za více než třicet let, co pracuji v památkové péči, k jedněm z nejzdařilejších,“ řekl památkář Petr Marovič. 

Veškeré úpravy probíhaly za plného provozu. Kromě vestavby výtahu byly vybudovány i bezbariérové toalety. Celkové náklady se vyšplhaly na 23 milionů, z toho více než 8,5 milionu korun činila dotace ministerstva pro místí rozvoj.

 

Fotogalerie
7 fotografií