„Nebudou tak vznikat komunikační, kulturní a sociální bariéry, naopak je šance na bezkonfliktní soužití,“ tvrdí náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno). Projekt je v Česku ojedinělý, v Brně žije už 27 000 cizinců ze zemí mimo EU.

Brno proto podle Hollana hodlá vytvořit směrem k cizincům ve spolupráci s Jihomoravským krajem ucelenou strategii. „Naváže tak na vize Brna jako otevřeného města s důrazem na srozumitelnou i efektivní komunikaci s cizinci a především prevenci všech negativních jevů,“ říká Hollan.

Strategie bude vytvořena během příštího roku a její součástí je řada dílčích aktivit zaměřených na konkrétní cíle, na potřeby cizinců i na jejich povinnosti – znalost českého jazyka, ekonomickou soběstačnost, orientaci cizince v nové společnosti, vzájemné vztahy s většinovou společností. Do tvorby strategie se má zapojit druhý partner projektu, společnost SocioFactor.

Předpokládaný rozpočet projektu je 1,75 milionu Kč. Rada města Brna doporučila zastupitelstvu města Brna souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR. Celková výše požadované dotace by byla 1,575 milionu Kč, tj. 90 % nákladů. Město by se na projektu podílelo částkou 110 tisíc Kč, Jihomoravský kraj 20 tisíci Kč a společnost SocioFactor 45 tisíci Kč.

Migrace je v novém tisíciletí naprosto běžným jevem a evropské metropole podle Hollana dlouhodobě realizují účinné strategické plány pro integraci cizinců.

Brno se inspirovalo nejen Prahou, kde cizinci tvoří téměř 15 % obyvatelstva, ale také pozitivními výsledky z praxe řady zahraničních samospráv.

VIDEO: Co dělá tlumočník, když nestíhá? Má speciální tlačítko!

Video
délka: 00:38
1080p 720p 480p 360p 240p

Co dělá tlumočník, když nestíhá? Má speciální tlačítko! Blesk TV