Děti cizinců se dočkají proškolenějších učitelů. Deficit má dohnat nový obor

Autor: Veronika Šmídová - 
11. 2. 2017
13:28

České školy navštěvovalo v roce 2015 více jak 25 tisíc dětí cizinců. Chyběli ale učitelé, kteří by byli pro jejich vzdělávání kompetentní. To by se mělo díky Masarykově univerzitě v Brně začít měnit. Na podzim otevře první obor výuky českého jazyka a literatury, který bude zaměřený na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem.

Ve školním roce 2014/15 tuzemské základní školy navštěvovalo 16 477 žáků-cizinců, na střední školy jich docházelo 8 837. Většina učitelů na něco takového ovšem během svého studia nebyla připravována. A teď už mají jen omezené možnosti, jak se „dovzdělat“.

„Učitelé a odborníci z praxe potvrzují, že v současnosti je nedostatek učitelů dostatečně kompetentních vzdělávat žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Většina z nich se s touto problematikou během své profesní přípravy nesetkala, proto si s mnoha záležitostmi musí poradit bezprostředně a často improvizují,“ popsala pro Blesk.cz Milena Šubrtová z Masarykovy univerzity, garantka nového oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s OMJ.

V současné době neexistuje v tuzemsku na vysokých školách obor s podobným zaměřením. Jde tedy o unikát. „Na českých vysokých školách se vyučují obory typu Čeština pro cizince, které se zaměřují na profesní přípravu učitelů češtiny jako cizího jazyka, případně se studentům na některých fakultách nabízejí jen jednotlivé předměty, které s tématem vzdělávání žáků s OMJ souvisejí,“ vysvětlila Šubrtová.

Zájemci mají čas do dubna

To vše dohromady s narůstajícím počtem žáků-cizinců tak vedlo k nápadu připravit studijní obor, který by se vzděláváním dětí s jiným mateřským jazykem zabýval koncepčně a systematicky. Výuka pro první studenty nového oboru bude zahájena již letos na podzim.

„Dvouletý navazující magisterský obor prezenčního studia bude na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity realizován od podzimního semestru 2017. Předpokládáme, že do prvního ročníku studia nastoupí 20-25 studentů,“ nastínila garantka oboru. Přihlášky mohou studenti podávat do konce dubna. 

Zájemci se budou moci zapsat například na předměty „komunikace s cizincem“, „fonetika češtiny pro cizince“, „teorie bilingvismu“, „mluvená čeština“, „testování a hodnocení jedinců s odlišným mateřským jazykem“ a řadu dalších. 

I když je obor zaměřený na výuku dětí cizinců na 2. stupni ZŠ a odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, neznamená to, že by absolvent nemohl učit také třídu českých žáků. 

Pohřeb Karla Gotta

Parte Děti Karla Gota Rozloučení na Žofíně Záznam zádušní mše Hosté na zádušní mši O životě Karla Gotta Dědictví Bertramka

Hrob

Celé Česko truchlí. Zemřel Karel Gott, držitel čtyř desítek Zlatých slavíků. Jen málokterý umělec za sebou zanechá tolik děl, jako zesnulý zpěvák. Připomeňte si Mistrův život.

Vše o Karlovi Gottovi čtěte ZDE

Další videa