Systematický sběr vzorků se v nemocniční imunoanalytické laboratoři provádí již sedmnáctým rokem. „Dlouho jsme byli pouze depozitářem, tedy skladištěm vzorků. Teprve teď, když jsme doplnili patřičnou dokumentaci ke každému vzorku, ke každé diagnóze, ke každému pacientovi, tak jsme mohli říci, že jsme se povýšili do rodiny biobanky,“ řekla Judita Kinkorová, odbornice zodpovědná za provoz biobanky.

V Plzni se zaměřují na onkologické pacienty, nejčastěji s rakovinou prostaty, prsu, vaječníků či tlustého střeva. „Vzorky odebíráme při stanovení diagnózy, před zahájením léčby a pak v pravidelných intervalech. Nejčastěji po třech měsících,“ uvedl primář Oddělení imunochemické diagnostiky Ondřej Topolčan s tím, že vše se děje systematicky, pravidelně a kontinuálně.

Pro sběr vzorků platí přísná pravidla, legislativní, etická i přímo stanovená pro preanalytiku a transport vzorků. Veškeré odběry se dějí s informovaným souhlasem pacienta. Pro uchovávání vzorků zde používají speciální mikročipové zkumavky, o třídění a poměrné dělení vzorků se stará nová automatická linka. „Vlastníme náš speciální program pro přesnou evidenci a vyhledávání vzorků, který spolupracuje s třídícím automatem, s laboratorním informačním systémem a i s nemocničním informačním systémem, což je unikátní,“ popsala Kinkorová.

Biologické vzorky jsou uchovávány v mrazicích boxech. Těch je tu celkem devět, šest s teplotou  - 80°C a zbytek s teplotou 20°C pod nulou. V současné době je zde uloženo asi 30 tisíc vzorků ve 150 tisících odběrových zkumavek. Každým rokem se tento počet zvýší o přibližně 2000 vzorků. Kromě vzorků od onkologicky nemocných pacientů se zde do budoucna chtějí zaměřit i na vzorky onemocnění, jakými jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba a vzorky vzácných nemocí.

VIDEO: Primář Ondřej Topolčan k využití biobanky při léčbě konkrétního pacienta.

 

Video
délka: 00:46.16

Plzeňská fakultní nemocnice má vlastní biobanku, jedinou na jihozápadě Čech. Romana Vébrová

 

Fotogalerie
12 fotografií